Anasayfa

Karya Hukuk Bürosunun resmi internet sitesine hoş geldiniz. Karya Hukuk Bürosu Ankara’da alanında uzman ekibi ile birlikte iş ve sosyal güvenlik hukuku, ceza hukuku, aile hukuku ve idare hukuku alanları başta olmak üzere birçok alanda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.


İŞ HUKUKU

4D ile Kadroya Geçen İşçiler – Ücret
Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 4d'li kadroya geçen işçilere ilişkin emsal bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmeleri …
Kıdem Tazminatından Sadece Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı
Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.11.2018 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 22.02.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına …

CEZA HUKUKU

Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Önceki Hakimin Dosyaya Bakamayacağı
Bu yazıda Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin yargılamanın yenilenmesi durumuna ilişkin önemli bir …
Hanzo Kelimesinin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı
Bu yazımızda Yargıtay 18. Ceza Dairesinin hanzo kelimesinin hakaret olup olmadığına ilişkin …
Hayati Tehlike Olacak Derecede Yaralama – Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Bu yazıda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkin 30.09.2020 …
Düğünde Havaya Ateş Ederek Öldürme – Olası Kast
Bu yazıda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun düğünde havaya ateş edilmesine ilişkin Haziran …

AİLE HUKUKU

Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu Gibi Belgelere Atıf Yapılarak Gerekçeli Karar Yazılamayacağı
Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Haziran 2020 tarihli önemli bir kararına …
Çocuğun Üstün Yararı Gerektiriyorsa Annenin Evlenmeden Önceki Soyadını Alabileceği
Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara …
“Sen Ancak Benim Paramla Varsın” Sözlerinin Aşağılama Olduğu – Boşanma Kararının Kabulü Gerektiği
Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 05.11.2019 tarihli bir kararına yer verilmiştir. …
Gebelik ve Doğum Sırasında Eşin Yanında Olmama – Eve Geç Gelme – Tam Kusurlu Sayılma
Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin erkek eşin tam kusurlu sayılmasına ilişkin …