Anasayfa

Karya Hukuk Bürosunun resmi internet sitesine hoş geldiniz. Karya Hukuk Bürosu Ankara’da alanında uzman ekibi ile birlikte iş ve sosyal güvenlik hukuku, ceza hukuku, aile hukuku ve idare hukuku alanları başta olmak üzere birçok alanda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.


İŞ HUKUKU

Hizmet Tespiti, Resen Araştırma İlkesi
T.C.YARGITAYONUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/5650Karar: 2020/7750Tarih: 28.12.2020 HİZMET TESPİTİ İSTEMİPRİM BELGELERİİŞYERİ KAYITLARIRE´SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (506 s. SSK m. 79) (5510 s. Sosyal ve …
İşverenin İşçiye Yemin Teklif Etmesi
T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/32231Karar: 2020/20367Tarih: 25.12.2020 YILLIK ÜCRETLİ İZİNYEMİN (4857 s. İş K m. 57) (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 225)ÖZETDavalı …

CEZA HUKUKU

“Sen Hastasın, Dengesiz” Sözlerinin Hakaret Olmadığı
Aynı Eylemle İlgili Daha Önce Verilip Kesinleşen KYOK Kararı Kaldırılmadan Dava Açılamayacağı
YARGITAY CEZA GENEL KURULU31.10.2017 tarih2017/586-450 ESAS KARARKARAR ÖZETİ: Aynı fiile ilişkin daha …
“O.. Çocuğu Beşiktaş” Sözlerinin Şiddete Teşvik Edecek Nitelikte Olduğu
Bu yazıda, Yargıtay 19. Ceza Dairesinin, sosyal medya hesabında "Efendi Beşiktaş değil, …
“Kabadayılık Yapma” Sözünün Hakaret Olmadığı
T.C.YARGITAYDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas: 2016/13209Karar: 2020/10166Tarih: 15.09.2020 RAHATSIZ EDİCİ, KABA VE NEZAKET …

AİLE HUKUKU

Eşe Söylenen “Şişko”, “Tombul” Sözlerinin Manevi Tazminat Gerektirdiği
T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2012/17780Karar: 2013/4498Tarih: 21.03.2013 KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ …
Düzenli Ve Sürekli Geliri Olan Tarafın Yoksulluk Nafakası Alamayacağı
Bu yazıda, Türk Medeni Kanunu md. 175'te düzenlenen yoksulluk nafakası ile ilgili …
Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu Gibi Belgelere Atıf Yapılarak Gerekçeli Karar Yazılamayacağı
Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Haziran 2020 tarihli önemli bir kararına …
Çocuğun Üstün Yararı Gerektiriyorsa Annenin Evlenmeden Önceki Soyadını Alabileceği
Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara …