İhbar Süresi Bölünemez

İhbar Süresi Bölünemez

Bilindiği üzere, İş Kanunu uyarınca iş sözleşmesini feshedecek olan taraf, kanunun 17. maddesinde öngörülen süreleri ihbar süresi olarak diğer tarafa tanımak zorundadır. Hükme göre iş sözleşmeleri:a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarakiki hafta sonra,b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafayapılmasından başlayarak [...]

İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik – İşçinin Yazılı Onayı Alınmalı

İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik – İşçinin Yazılı Onayı Alınmalı

Bu yazımızda İş Kanunu md. 22 uyarınca işveren tarafından işçinin sözleşmesinde veya çalışma şartlarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapılması istendiğinde işçilerin ne gibi haklarının olduğuna değineceğiz.

Emekçiyi Korumayanlar Covid-19’u İş Kazası Saymıyor

Emekçiyi Korumayanlar Covid-19’u İş Kazası Saymıyor

Hukuka uygun olmamasına rağmen SGK tarafından bu şekilde bir belirlemenin yapılmasındaki asıl amacın, salgın sürecinde bilim insanlarının önerilerine kulak verilmemesi sonucunda ortaya çıkan tablonun gizlenmesi ve yine bu tablodan doğan sorumluluktan sermayedarlar ve patronların kurtarılması olduğu görülmektedir.

İnternet Medyası Çalışanları Gazetecidir ve 212’ye Tabidir

İnternet Medyası Çalışanları Gazetecidir ve 212’ye Tabidir

Basın İş Kanunu Nedir Bir medya kuruluşunda çalışan gazetecilerin, tabi oldukları özel bir kanunları vardır: Gazeteciler arasında “212” olarak bilinen, 5953 sayılı Basın İş Kanunu. Gazeteciler ile patronları arasındaki iş ilişkisi bu kanuna tabidir ve bir uyuşmazlık durumunda bu kanun hükümleri uygulanmaktadır. Oldukça eski tarihli olan bu kanunun (1952) birinci maddesi uyarınca, Türkiye’de yayınlanan gazete [...]

Ünye Madencilik’te Neler Oluyor ?

Ünye Madencilik’te Neler Oluyor ?

İşçilerin karşısında, tamamıyla işçi düşmanı bir zihniyet bulunmaktadır. Böyle bir zihniyet ile hukuki mücadelenin yanında işçilerin örgütlenip, bulundukları her mecrada haklarını araması ve patronların yüzlerine yaptıkları hukuksuzlukları her zaman haykırması gerekmektedir. Bir başka deyişle; böylesine güçlü ve işçi düşmanı bir yapı ile işçilerin tek başlarına mücadele etmesi mümkün olmayıp, işçilerin mutlaka örgütlenip, diğer işçiler ile bir olup mücadele etmeleri gerekmektedir.