İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik – İşçinin Yazılı Onayı Alınmalı

Bu yazımızda İş Kanunu md. 22 uyarınca işveren tarafından işçinin sözleşmesinde veya çalışma şartlarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapılması istendiğinde işçilerin ne gibi haklarının olduğuna değineceğiz.

22. madde uyarınca işverenin işçinin çalışma şartlarında işçi aleyhine esaslı bir değişiklik yapmak istiyorsa bunu işçiye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, işçi aleyhine olan esaslı değişiklikler, işveren tarafından işçiye yazılı olarak bildirilmediği sürece geçerli olmayacaktır.

Ayrıca, işverenin yazılı bildirim yapması yeterli olmayıp, işçinin bu yazılı bildirime karşı, 6 iş günü içinde yazılı onay vermesi gerekmektedir. İşçi 6 gün içinde bu onayı vermediği takdirde, esaslı değişikliği kabul etmemiş sayılacak ve sözleşme önceki haliyle devam edecektir.

Eğer işveren, işçinin onay vermemesi sebebiyle işçiyi işten çıkarırsa, işçinin feshin geçersizliğine ilişkin dava açma şansı bulunmaktadır. Ayrıca işçinin bu durumda kıdem ve (eğer süre tanınmazsa) ihbar tazminatı hakkı da bulunmaktadır.

Av. Yıldıray Çıvgın

Bir Cevap Yazın