İhbar Süresi Bölünemez

Bilindiği üzere, İş Kanunu uyarınca iş sözleşmesini feshedecek olan taraf, kanunun 17. maddesinde öngörülen süreleri ihbar süresi olarak diğer tarafa tanımak zorundadır.

Hükme göre iş sözleşmeleri:
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
sonra,
Feshedilmiş sayılır.

Eğer fesheden taraf, bu süreyi karşı tarafa tanımazsa, karşı tarafa bu süreye karşılık gelen ücret kadar ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Peki kanunda düzenlenen bu süreler bölünebilir mi? Örnek vermek gerekirse, 3 yıldan fazla kıdemi olan işçiyi işten çıkarmadan önce 8 haftalık ihbar süresi tanınması gerekirken, 4 hafta ihbar süresi tanınıp, kalan süre için tazminat ödenebilmesi mümkün mü?

İş hukukunda ihbar süresinin bölünemezliği ilkesi mevcuttur. Bu ilkeye göre ihbar süresinin bölünmesi mümkün değildir. Yukarıdaki örnekten bakacak olursak 8 hafta ihbar süresi verilmesi gereken işçiye 4 hafta süre verilip kalan için tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda ne kadar süre verilmiş olursa olsun, tam olarak kanunda öngörülen sürede ihbar süresi tanınmadığında, diğer taraf ihbar tazminatının tamamına hak kazanacaktır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın