Garsonların Ara Dinlenme Hakkı

İş Kanununda ara dinlenme, 68. maddede düzenlenmiştir. Kanun maddesi şu şekildedir:

“Ara dinlenmesi
Madde 68 – Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
Ara dinlenmesi verilir.
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde
tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.
Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Bu madde hükmüne göre 7,5 saatten fazla çalışma yapılan işyerlerinde ara dinlenmeler en az 1 saat olmalıdır. “

Buna karşılık Yargıtay garsonlar için emsal bir karar vermiştir. 22. Hukuk Dairesi 2013/5161 Esas, 2014/3291 karar sayılı ilamında, bilirkişi tarafından garson işçi için belirlenen günlük 1,5 saatlik ara dinlenme süresinin hatalı olduğunu, garsonluğun günün belirli zamanlarda oldukça yoğun bir meslek olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu, bu sebeple garsonların günlük ara dinlenmelerinin 2 saat olarak hesaplanması gerektiğini belirtmiştir.

Bu karar, düşüncemizce garson işçiler için emsal niteliğindedir.

Av. Yıldıray Çıvgın

Bir Cevap Yazın