Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Uzatıldı

Bilindiği üzere, mart ayından bu yana covid-19 salgını sebebiyle birçok ekonomik tedbir uygulanmaya devam etmektedir.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de bunlardan biridir. Salgına özel kısa çalışma ödeneği uygulaması, 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştır.

Bu kez, 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sy. Resmi Gazetede yayınlanan 2810 sy. Cumhurbaşkanlığı kararı ile; salgın nedeniyle ekonomik yönden etkilenen iş yerlerinin zorlayıcı nedenlerle 30 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olanlar için kısa çalışma uygulamasının süresi, anılan kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Buna göre:

1- Uzatmaya ilişkin herhangi bir sektör ayrımı bulunmamaktadır.

2- 31 Temmuz’da sona eren ödeneğin tarihi 31 Ağustos’a; 31 Ağustos sonrası sona erecek ödeneğin tarihi ise bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzayacaktır.

Av. Yıldıray Çıvgın

Karar: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-2.pdf

Bir Cevap Yazın