Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplaması

Kısa çalışma ödeneği, hukukumuzda daha önceden de var olmasına rağmen özellikle koronavirüs salgını sürecinde işverenler tarafından sıklıkla başvurulan bir hukuki müessese haline gelmiştir.

İşverenin İŞKUR’a başvurusu sonucunda, kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işçi bu ödenekten ne kadar ücret alacaktır?

Ödeneğin tutarı, hak kazanan işçi için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdiği son 12 aylık prime esas kazancın günlük ortalaması esas alınacaktır. Buna göre hesaplanan günlük ortalama tutarının %60’ı, işveren tarafından bildirilen kısa çalışma süresine çarpılıp, işçinin hak etmiş olduğu kısa çalışma ödeneği hesaplanmış olur. Bu miktardan sadece damga vergisi (Binde 7,59) kesintisi yapılır.

İşyerinde çalışmaya tamamen ara verilmesi durumunda, işçiye İŞKUR tarafından aylık 30 gün üzerinden kısa çalışma ödeneği verilir. Ancak bu durumda işçiye verilen ödenek, aylık brüt ücretin %150’sinden fazla olamaz.

Buradaki en temel sorun, ülkemizde birçok işverne tarafından işçilerin gerçek prime esas kazançlarının SGK’ya bildirilmemesi, işçilerin kazançlarının gerçeğe aykırı olarak çok daha düşük (genelde asgari ücret) bildirilmesi noktasındadır. Bu yasadışı yöntem o kadar yaygındır ki, ülkemizde bu yönteme başvurmayan işveren sayısı bir elin parmağını geçmemektedir.

İşverence gerçeğe aykırı olarak daha düşük kazanç gösterildiğinden, işçinin hesaplanan kısa çalışma ödeneği, gerçeğinden çok daha düşük olmaktadır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın