Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatlarını Alabilir

Bu yazıda, askerliğini bedelli olarak yapan (15bin liralık, 21 günlük bedelli) vatandaşların kıdem tazminatı alıp alamayacağı hususuna değinilmiştir.

7146 sayılı Kanunun 2. maddesinde “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, bedelli askerliğe başvuran vatandaşlar askerlik süresince ücretsiz izinli sayılacaklardır.

Peki bu hüküm, işçilerin İş Kanunu uyarınca askerlik sebebiyle istifa ederek kıdem tazminatlarına hak kazanmalarına engel teşkil eder mi?

İşverenler, özellikle yukarıda bahsettiğimiz hükmü öne sürerek bedelli askerliğe başvuran işçilerin böyle bir hakkının olmadığını, eğer askerlik sebebiyle istifa ederlerse kıdem tazminatına hak kazanamayacaklarını düşünmektedirler.

Buna karşılık, 7146 sayılı kanun incelendiğinde, işçiye açıkça askerlik sebebiyle istifa yasağı getirmemektedirler. Bu durumda bu kanun ile işçilerin iş kanununda bulunan askerlik sebebiyle istifa hakkının ortadan kaldırıldığını söylememiz mümkün değildir.

Nitekim Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi de işçilerin kıdem tazminatlarına hak kazanarak, askerlik sebebiyle istifa edebileceklerine hükmetmiştir.

Bir Cevap Yazın