İş Günleri Değişen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Bu yazımızda, işçinin çalışma günlerinde değişiklik yapılması durumunda kıdem tazminatı hakkı olup olmayacağına ilişkin bir Yargıtay kararından bahsedeceğiz.

Öncelikle İş Kanununun 22. maddesine değinmekte fayda vardır. Bu maddede “…çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Bu durumda, işçinin çalışma günlerinin değiştirilmesinin “esaslı değişiklik” sayılıp sayılmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yazıya konu Yargıtay kararında; davacı işçinin, haftada 5 gün çalışma düzeninde değişiklik yapılmış ve cumartesi günü çalışmayı da gerektiren yeni bir çalışma düzeni getirilmiştir. Buna ilişkin değişiklik evrakı da işçiye imzalatılmıştır.

Yerel mahkeme işçinin kıdem tazminatı talebini reddetmiştir. Ancak Yargıtay, “bu değişim iş ilişkisinin başladığı dönemde yapılan sözleşmeye aykırı olduğu ve işçinin yeni çalışma düzenine ilişkin imzaladığı evrakta kabul ettiğine dair bir beyanı olmadığı” gerekçesiyle iş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğine kanaat getirmiş ve işçiye kıdem tazminatı ödenmesine hükmetmiştir.

Bu durumda, eğer çalışma günlerinde yapılan değişikliğe ilişkin işçinin doğrudan bu değişikliği kabul ettiğine dair yazılı beyanı ve imzası yoksa, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın