İşçinin Avans Hakkı

Bu yazımızda, işçinin işvereninden avans alma hakkı olup olmadığını kısaca inceleyeceğiz.

Bilindiği üzere, aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı sürece işçi ücretini, işini gördükten sonra almaktadır. Bu, uygulamada işçinin ücretini, bir ay sonra alması şeklinde tezahür etmektedir.

İşçinin, aylık net ücretinden avans talep etmesi durumunda, kural olarak işverenin bu avans talebini kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna karşılık, Borçlar Kanununun 406. maddesinde “İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme göre, işverenin işçinin avans talebini kabul etme yükümlülüğünün doğması işçin, işçinin acil bir ihtiyacının doğması gerekmektedir. Böyle durumlarda işçiye verilecek avans da, işçinin hizmeti ve işverenin finans durumu ile orantılı olmalıdır.

Bunun dışında, İş Kanununda yıllık ücretli izne ilişkin avans düzenlemesi bulunmaktadır. Buna göre işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini, işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır (İş Kanunu md. 57). Bir başka deyişle, bu hüküm uyarınca yıllık ücretli izin avansını talep eden işçiye, işveren bu avansı vermekle yükümlüdür.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın