İnternet Haber Sitesine Erişimin Engellenmesi – İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlali

Anayasa Mahkemesi, 04.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararında, sendika.org isimli internet haber sitesine erişimin engellenmesinin ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali olduğuna karar vermiştir.

Kararın ilgili bölümü ve bağlantısı aşağıdadır:

“Sonuç olarak idari ve/veya yargısal makamlarca başvuruya konu internet sitesine tümüyle erişimin engellenmesi şeklindeki kısıtlamanın zorunlu bir sosyal ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğu, dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bulunduğunun ilgili ve yeterli bir gerekçe ile gösterilemediğini değerlendiren Mahkeme, başvuru konusu engelleme kararı nedeniyle başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Bağlantı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201104-4.pdf

Bir Cevap Yazın