Ücretin Bir Kısmının Elden Ödenmesi – Emsal Ücret Araştırması

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin, işçinin ücretinin gerçek değerinin SGK’ye bildirilmemesi sonucunda asgari ücretlik kısmını bankadan, kalan kısmını elden almasına ilişkin olarak, işçinin gerçek ücretinin tespiti hususunda emsal teşkil edebilecek Temmuz 2020 tarihli kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, davacı işçi çalıştığı dönemde net 1800 TL ücret aldığını, bu ücretin asgari ücret olan kısmının bankadan yattığını, kalan kısmının ise elden ödendiğini iddia etmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bu kararda işçinin bu şekilde bir iddiası olması durumunda yerel mahkemenin yapmış olduğu emsal ücret araştırmasını (sadece davacının mesleğine ilişkin derneğe sorulması) yeterli görmemiştir. Daire, yerel mahkemenin emsal ücret araştırmasını genişletmesi gerektiğini; işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili başkaca işçi ve işveren kuruluşları ve benzer işyerleri ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan “kazanç bilgisi sorgulama” ekranından emsal ücretin ne olabileceğinin araştırılması ve dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek aylık ücret miktarı noktasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“Somut olayda, Davacı vekili, davacının son aylık ücretinin 1.800,00-TL/Net (AGİ, yemek ve yol hariç) olduğunu iddia etmiş, davalı vekili ise, davacının son ücretinin asgari ücret olduğunu savunmuştur.Davacıya ait HDC kayıtları incelendiğinde davacının 11/2014 döneminde 30 günlük çalışması karşılığında 1.134,00-TL/Brüt ücretli gösterildiği anlaşılmıştır. Davacıya ait imzalı ücret bordrolarına göre davacının ücretinin 11/2014 döneminde 1.134,00-TL/Brüt olarak belirtildiği, davacıya ait banka hesap ekstreleri incelendiğinde, davacıya en son 21.10.2014 tarihinde “maaş ödemesi” adı altında 891,04-TL/Net ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. Yapılan emsal ücret araştırası sonucu; … Ayakkabıcılar Odası tarafından gönderilen emsal ücret bilgilerinde tezgahta monte ustası olarak çalışan bir işçinin 07.11.2011-30.11.2014 tarihleri arasında alabileceği ücretin asgari ücret olduğunun bildirildiği, …ve Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gönderilen emsal ücret bilgilerinde tezgahta monte ustası olarak çalışan bir işçinin alabileceği ücretin 2014 yılı itibariyle 2.100,00-2.300,00-TL/Net olduğunun bildirildiği görülmüştür. Davacı tanığı …’ın davacının en son herhalde 1.800,00-TL maaş aldığını, kendisinin de en son 1.800,00-TL aldığını, asgari ücretin bankaya yattığını, geri kalanının elden ödendiğini, davalı tanığı …’ın davacının asgari ücretle çalıştığını, kendisinin de asgari ücretle çalıştığını, elden ücret almadığını, diğer davalı tanığı …’nın davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, kendisinin 1.900,00-TL ücret aldığını ve hepsinin bankaya yattığını, kendisinin maaşının ustabaşı olduktan sonra 1.900,00-TL olduğunu, bütün çalışanların asgari ücret aldıklarını, beyan ettikleri tespit edilmiştir. Mahkemece davacının davalı iş yerinde 2.508,39-TL/Brüt (1.800,00-TL/Net) ücretle çalıştığı, kabul edilmiş ise de yapılan araştırma yeterli değildir. Emsal ücret araştırması genişletilerek, işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili başkaca işçi ve işveren kuruluşları ve benzer işyerleri ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan “kazanç bilgisi sorgulama” ekranından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek aylık ücret miktarı noktasındaki uyuşmazlık çözümlenmelidir. Neticeye göre, aylık ücret miktarı bakımından şimdikinden farklı bir sonuca ulaşılması halinde, bu duruma bağlı olarak dava konusu alacaklar yeniden hesaplanmalıdır.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın