Beraat Hükmünün İdare Mahkemesince Dikkate alınmaması – Masumiyet Karinesinin ihlali

Bu yazımızda, Anayasa Mahkemesinin 2 Temmuz 2020 tarihli bir ihlal kararına yer verilmiştir.

Karar iki olaya ilişkindir. Birincisinde; öğretmen olan başvurucuya öğrencisine karşı işlediği iddia edilen tokat atma fiili nedeniyle disiplin cezası verilmiş ve başvurucu hakkında ceza soruşturması başlatılmıştır. Ceza Mahkemesi başvurucunun beraatına hükmetmiştir. Başvurucu, aleyhine uygulanan disiplin cezasına karşı iptal davası açmış, Bölge İdare Mahkemesi disiplin cezasının hukuka aykırı olmadığına karar vermiştir. İkincisinde ise zabıt kâtibi olan başvurucu gizlilik kararı alınmış dosyanın örneğini bir avukata verdiği iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmiştir. Aynı nedenle hakkında açılan disiplin soruşturmasında ise başvurucunun memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu sonucuna ulaşılarak devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu işlem İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunmuştur.

Bu kararlar, başvurucular tarafından ayrı ayrı Anayasa Mahkemesine taşınmış ve İdare Mahkemesinin, Ceza Mahkemelerinin beraat kararlarını ciddiye almamasının masumiyet karinesini ihlal ettiği iddia edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, “Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hâllerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklara bakan idari mahkemelerin fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı göstermesi, bunu sorgulayacak ifadeler kullanmaması beklenir. Aksi takdirde kişinin ceza mahkemesinde beraat etmiş olmasının bir anlamı kalmaz. Bu bakımdan idari mahkemeler dâhil devletin diğer otoritelerinin beraat kararından şüphe duyulmasına yol açacak biçimde hareket etmekten kaçınmaları gerekir.” şeklinde değerlendirme yaparak, başvurucuların masumiyet karinelerinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Kararın tam metni: https://www.anayasa.gov.tr/media/7016/2016-13566.pdf

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın