Boşanma Kararının Yurt Dışında Bulunan Eşe Tebliğ edilmemesi – evlenme hakkının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin, başvurucunun boşanma kararının yurt dışında yaşayan eşine tebliğ edilmemesi sebebiyle evlenme hakkının ihlaline ilişkin 8 Eylül 2020 tarihli kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda başvurucu eşine boşanma davası açmış, yerel mahkeme kararıyla boşanmışlardır.

Mahkeme, kararın ülkesinde bulunan davalıya tebliğ edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığına (Bakanlık) müzekkere yazmıştır. Başvurucu, farklı tarihlerde Mahkemeye birçok kez dilekçe sunmuş ve tebligat işlemlerinin akıbetini sormuştur. Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa gönderilen 27/3/2007 tarihli yazıda; evrakın giriş kayıtlarında görülmediği, yeniden gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Başvurucu bunun üzerine ilgili evrakın yeniden gönderilmesini istemiştir.

Başvurucu, bundan sonraki süreçte kendisinden talep edilen bilgileri de ilgili makamlara iletmiştir. En son 15/1/2016 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa gönderilen yazıda talebin defalarca ülkenin ilgili bakanlığına iletildiği fakat herhangi bir cevap alınamadığı ve ülkedeki sistemsel sorunlar nedeniyle alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Boşanma kararının kesinleştirilmemesi üzerine başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi bu konuda “…boşanma davasında verilen kararın kesinleştirilmesine ilişkin yapılması gereken işlemlerin sürüncemede bırakıldığı ve başvurucunun ileri sürdüğü ilanen tebligat gibi esaslı hukuki çarelerin hayata geçirilmesi konusunda derece mahkemelerince gerekli özenin ve dikkatin gösterilmediği kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla boşanma davasında verilen kararın kesinleştirmesine ilişkin işlemlerde gerekli özen yükümlülüğü evlenme hakkının özünü zedeleyecek şekilde ihmal edilmiş ve işlemler makul bir sürede tamamlanmamıştır.” şeklinde değerlendirmede bulunmuş ve başvurucunun evlenme hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Kararın metni için: https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/bosanma-kararinin-yurt-disindaki-ese-teblig-edilmemesi-nedeniyle-evlenme-hakkinin-ihlal-edilmesi/

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın