Polisin darp etmesi – kötü muamele yasağının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 9 Temmuz 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda; öğretmen olan başvurucu şüphe üzerine durdurulmuş, kimlik kontrolü sırasında görevli polisler ile başvurucu arasında tartışma yaşanmıştır. Başvurucu, polis ekibince önce hastaneye, darp ve cebir izine rastlanmadığı şeklinde hakkında geçici rapor düzenlendikten sonra da polis merkezine götürülmüştür. Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmuştur. Bu noktada başvurucu kendisi hakkında herhangi bir muayene yapılmadan rapor düzenlendiğini iddia etmiş, bunun üzerine başvurucu hakkında yeniden muayene raporu aldırılmış ve başvurucunun vücudunda darp izlerine rastlanmıştır.

Başvurucunun polis hakkında yapmış olduğu şikayet hakkında savcılıkça taraflardan hiçbirinin ifadesi alınmadan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Başvurucu bu karara itiraz etmiş ve itirazı da Sulh Ceza Hakimliğince reddedilerek karar kesinleşmiştir. Başvurucu konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır.

Anayasa Mahkemesi de konu hakkında, başvurucunun talebini kabul ederek kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin değerlendirmeleri aşağıdadır:

“Devlet bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlikeden, tehditten ve şiddetten korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük devlete, kişilerin işkence ve eziyete ya da insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza veya muameleye maruz bırakılmalarını engelleyecek tedbirler alma ödevi yüklemektedir.

Başvurucu, polis memurlarına kimliğini verdikten sonra polis memurları ile çıkan tartışma sırasında memurlardan birinin kendisini darp ettiğini ileri sürmüş, olaya tanıklık ettiğini düşündüğü üç kişinin ismini ifadesi sırasında bildirmiş ancak Savcılık söz konusu tanıkların ifadesine başvurmamıştır.

Savcılıkça verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda söz konusu tanıkların ifadelerine neden başvurulmadığı konusunu açıklığa kavuşturabilecek bir gerekçeye rastlanmamıştır.

Adli muayene raporlarındaki yaralanma bulguları ve aynı olay nedeniyle başvurucu aleyhine açılan kamu davasında mahkeme huzurunda ifade veren tanık beyanları başvurucunun polislerin fiziki saldırısına maruz kaldığı iddialarını destekler mahiyettedir.

Somut olayın gerçekleşme koşulları dikkate alındığında öğretmen olan başvurucuya okul çıkış saatinde ve meslektaşlarının da tanıklık edebileceği şekilde kolluk görevlileri tarafından gerçekleştirilen muamelenin belli bir ağırlık derecesinde olduğu ve olayda Anayasa’nın gerektirdiği asgari ağırlık eşiğinin aşıldığı tespit edilmiştir.

Öte yandan başvurucu hakkında düzenlenen ilk doktor raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtilmiş olmasına rağmen başvurucunun isteği üzerine aynı gün içinde alınan raporda başvurucuda meydan gelen ekimoz ve sıyrıkların kayıtlı olduğu görülmüştür. Çelişkili doktor raporlarıyla desteklenmesi nedeniyle başvurucunun araştırılmaya değer açık şikâyeti karşısında ilgili doktor hakkında soruşturmaya başlandığına dair herhangi bir bilgi veya belge soruşturma dosyasında bulunmamaktadır.

Olayın gerçekleşme koşullarının ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için Savcılıkça tanık ifadelerine başvurulmaması, polis tutanağında yer alan çelişkilerin giderilememiş olması ve şikâyet edilen doktor hakkında soruşturma yürütüldüğüne dair bir bilginin bulunmaması gözetildiğinde soruşturmanın tam ve etkin şekilde yürütülmediği sonucuna varılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının hem maddi ve hem de usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Karar için: https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?t=657181&p=719895&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Karararacom+%28kararara.com%29#p719895

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın