Giydirilmiş Ücret – Belirsiz ALacak Davasına Konu Edilebilme

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, giydirilmiş ücretin belirsiz alacak davasına konu edilip edilmeyeceğine ilişkin bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, davacı işçi net 2.300,00 TL ücret aldığını, yol ve yemek servisinin yapıldığını bildirmiş ve alacaklarının giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmasını talep etmiştir.

Dokuzuncu Daire bu konuda, özellikle ayni olarak sunulan yol ve yemek hizmetinin bulunması durumunda işçiden giydirilmiş ücretin hesaplanmasının beklenemeyeceğini belirterek, giydirilmiş ücretin tespiti için belirsiz alacak davası açılabileceğine ve buna ilişkin olarak ıslah yoluna değil, talep artırma yoluna gidilebileceğine hükmetmiştir..

Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

Dava belirsiz alacak davası olarak açılmış olup, davacı ücreti ihtilaflıdır. Şöyleki ; davacının net 2.300,00 TL ücret aldığı, işyerinde verilen bir öğün yemek ve servis imkanından yararlandığı belirtilmiştir. Davacı tanıkları ise davacı iddialarını doğrulamışlardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise, davacı ücreti net 2.300,00 TL olduğu, davacının yemek ve servis hizmetinden yararlandığıda dikkate alınarak takdiri olarak bilirkişi tarafından yemek ve yol ücreti eklenerek giydirilmiş ücret bulunmuştur. Giydirilmiş ücretin tespitinin davacıdan şu durumda beklenemeyeceği, ücrette belirsizlik olduğu açıktır. Öyle ise davanın belirsiz alacak davası olarak kabulünun yerinde olacağı ve bozmadan sonra davacının taleplerinin artırabileceği sonucuna ulaşılacaktır. Davacının bozmadan sonra talep artırım dilekçesi verdiği ve tamamlama harcı yatırmak suretiyle taleplerini artırdığı görülmektedir. Ancak mahkemece hatalı değerlendirme ile talep artırımının ıslah olarak kabul edilmesi ve artırılan miktarların reddine karar verilmesi hatalıdır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın