Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti – Ziraat Odası Kaydı ile Sigortalılığın Başlamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin, tarım bağ-kur sigortalılığı hakkında önem teşkil eden bir kararına yer verilmiştir.

Davacı tarafından tarım bağ-kur sigortalılığının tespiti için dava açılmıştır. Yerel mahkeme davacının ziraat odasına kayıt tarihini sigorta başlangıcında esas almıştır.

10. Hukuk Dairesi bu konuda ziraat odası kaydının tek başına sigorta başlangıcına esas alınması için yeterli olmadığını, sigorta başlangıcına ilişkin olarak davacı tarafından işe giriş bildirgesi verilmesi, prim ödemesi yapılması ve tevkifat kesintisinin bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Dava, davacının tarım-bağkur sigortalısı olduğunun tespiti istemine ilişkindir. Somut olayda; mahkemece ziraat odası kaydı, tevkifat kesintisi ve geçimini tarımdan sağladığı esas alınarak davanın kabulü yönünde hüküm kurulmuş ise de ziraat odası kaydı ile sigortalılık başlamayacağı gibi 07.11.2008 tarihli tevkifat kesintisi de talep edilen bütün döneme teşmil edilemez. Tarım Bağ-kur sigortalılığının başlayabilmesi için Kuruma işe giriş bildirgesi verilmesi, prim ödemesi yapılması veya tevkifat kesintisinin bulunması şarttır. Ayrıca belirtilen dönem yönünden davacının 2926 sayılı Yasaya tabi sigortalılık iradesini ortaya koyacak şekilde her yıl prim ödemesi, ürün satışı veya bu satışlardan yapılan prim tevkifatı bulunması gerekmektedir. Bu nedenle prim kesintisi olmayan dönemler yönünden davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Tevkifatın olduğu dönem gözetilerek karar verilmesi gerekir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın