İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kanun Hükmünün İptali

Anayasa Mahkemesince 17.11.2020 tarihinde yapılan basın açıklamasına göre, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İptal edilen kanun hükmü, bir mahkeme kararının başka bir mahkeme tarafından denetlenmesi yolunu kapatmaktadır. Söz konusu hükme konu itirazların meblağları son derece yüksek olabilmekte, bu durum da vatandaşlara ciddi anlamda mali bir ceza doğurabilmektedir. Bu tarz ağır cezalara ilişkin mahkeme hükümlerinin bir başka mahkeme tarafından denetlenmesinin önünün kapatılması da bence de Anayasa’ya aykırıdır. Bu sebeple karara katıldığımı bildiririm.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Karar: https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/idari-para-cezasina-itiraz-uzerine-verilen-mahkeme-kararlarinin-kesin-oldugunu-belirten-kuralin-iptali/

Bir Cevap Yazın