Aile Hekiminin Birlikte Çalışacağı Aile Sağlığı Elemanını Seçebileceği

Bu yazımızda Danıştay 5. Dairenin Haziran 2015 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

Karar bir aile hekiminin mevcut aile sağlığı elemanı ile çalışmak yerine kendi tercih ettiği aile sağlığı elemanı ile çalışma talebinin idarece reddedilmesi ve bu ret işleminin idari davaya konu edilmesine ilişkindir.

Davacı aile hekimin açmış olduğu bu dava idare mahkemesince reddedilmiştir.

Daire konuya ilişkin olarak aile ekiminin birlikte çalışacağı aile sağlığı elemanını seçebileceğine ve bu sebeple dava konusu idari işlemin iptaline hükmetmiştir. Karara gerekçe olarak aile hekimliği bünyesinde çalışan aile hekimi, aile sağlığı elemanı ve diğer personelin birlikte bir ekip oluşturdukları ve verilecek aile hekimliği hizmetinin de ekip anlayışı çerçevesinde sunulması gerektiği, yeni sözleşme imzalama aşamasında aile hekiminin tercihinin belirleyici rol oynayacağı gösterilmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Davacı, Konya Meram Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı 35 nolu Aile Sağlığı Merkezi 4224021 nolu Aile Hekimliği Birimi’nde Aile Hekimi olarak görev yapmakta iken, 01.01.2013 tarihinden itibaren mevcut aile sağlığı elemanı yerine kendi seçtiği yeni bir aile sağlığı elemanı ile çalışmak için yaptığı başvurunun reddine dair 18.12.2012 tarih ve 14795 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır. Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; aile hekimliği bünyesinde çalışan aile hekimi, aile sağlığı elemanı ve diğer personelin birlikte bir ekip oluşturdukları ve verilecek aile hekimliği hizmetinin de ekip anlayışı çerçevesinde sunulması gerektiği, yeni sözleşme imzalama aşamasında aile hekiminin tercihinin belirleyici rol oynayacağı, ancak üç ay içerisinde aile hekiminin, sözleşme imzalayacak bir aile sağlığı elemanı bulamaması durumunda aile hekiminin talebi üzerine valiliğin, sözleşme imzalamak isteyen ebe, hemşire, sağlık memurları ile o pozisyon için sözleşme imzalayabilecekleri kuralı göz önüne alındığında davacının başka bir aile sağlığı elemanı ile sözleşme yapılması yönündeki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın