Stajyer Öğrenciye “Aşkım”, “Sevgilim” Denmesi – Haklı Nedenle Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işverenin haklı nedenle feshine ilişkin önemli kararına yer verilmiştir.

Karara konu olay, davacı işçinin işyerinde lise öğrencisi olan bir stajyere “aşkım”, “sevgilim” gibi hitaplar kullanması, stajyerin bu durumu öğretmenine söylemesi sonucunda konunun işverene aktarılması, işverenin İş Kanunu md. 25/II-c hükmünde bulunan “işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması” sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesine ilişkindir.

Davacı bu feshi yargıya taşımış, konu ile ilgili olarak yerel mahkemece davacının eylemlerinin 4857 Sayılı İş Kanunu 25/2-c bendi kapsamında haklı fesih nedeni ağırlığında olmadığı, ancak bu tarz (aşkım, sevgilim) konuşmaların şaka bile olsa iş yerinde kullanılması ve bu olayın ortaya çıkması nedeniyle aynı Kanun’un 18. maddesinde belirtilen işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli neden kabul edilebileceği, bu hali ile davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise bu konuda, dava konusu sözlerin muhatabını rahatsız ve taciz edici olduğunu, bu sebeple işverence yapılan feshin haklı olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“Davalı işveren, iş sözleşmesini İş Kanunu’nun 25/2 maddesinin ( c ) alt bendine göre haklı sebeple feshettiğini ileri sürmüştür. İş Kanunu’nun 25/2 maddesinin (c) alt bendine göre işçinin “işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması” işverene iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verir. Somut olayda, kalite kontrol işçisi olan davacının iş sözleşmesi; bölümünde bulunan lise stajyeri …’a sözlü tacizde bulunduğu gerekçesi ile feshedilmiştir. Dosya içeriğine göre davacının stajer öğrenciye yönelik ”aşkım,sevgilim” gibi kelimeler kullandığı gerekçesiyle savunmasının istendiği, davacının savunmasında kendisine hiçbir art niyet ve davranış içerisinde olmadan şaka olarak söylediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Mahkemece davacı tanığı olarak dinlenen stajer … ; davacıyla aynı bölümde olduklarını , davacı ve … isimli işçinin kendisine “aşkım, canım” gibi kelimeler kullandıklarını, kendisinin onların bu davranışlarından rahatsız olduğunu gerek sözleri gerekse hareketleriyle onlara ifade ettiğini, ancak onların söylemeye devam ettiğini, kendisinin erkek arkadaşından ayrıldığı için davacının kendisine “sen bunları kafana takma, birine demek istiyorsan bana aşkım de, canım de” dediğini , ancak davacının bu şekilde demesinin iyi niyetli olmadığını, kötü niyetli olduğunu fark ettiğini , davacı ile arasında olan olayları okuldaki öğretmenine anlattığını, bunu anlatmasının nedeninin davacı ile arasında yaşanan olaylardan rahatsızlık duyduğu ve bölümünün değiştirilmesi olduğunu, davacı ile arasında geçen olayları okulda öğretmenine anlattıktan sonra öğretmeninin işyerine geldiğini ve insan kaynakları ile görüştüklerini, davacıyı şikayet ettiğini beyan etmiştir. Mahkemece her ne kadar davacının eyleminin 4857 Sayılı İş Kanunu 25/2-c bendi kapsamında haklı fesih nedeni ağırlığında olmadığı,geçerli neden kabul edilebileceği belirtilmiş ise de, davacının işyerinde stajer olarak bulunan öğrenciye karşı sabit olan eylemleri doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan , muhatabını rahatsız edici nitelikteki olup , işverence yapılan fesih haklı sayılmalıdır. Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

corpus

Bir Cevap Yazın