UBGT ve Hafta Tatili Çalışmaları – Aylık Ücrete Dahil Edilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önemli Haziran 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, uygulamada işverenler ile işçiler arasında iş sözleşmesinde fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve hafta tatili ücretinin aylık maktu ücrete dahil edileceğine ilişkin hükümler koyulmaktadır.

Yargıtay’ca fazla mesai ücreti için böyle bir hükmün iş sözleşmesine konulacağı kabul edilmişse de, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücretinin önceden imzalanan sözleşme ile aylık ücrete dahil edilemeyeceğine hükmedilmiştir.

Buna göre, iş sözleşmesinde işçinin yapacağı ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları ile hafta tatilinde yapılacak çalışmaların ücretlerinin aylık ücrete eklenmesi hukuken mümkün değildir.

Yargıtay’ın kararının ilgili kısmı şu şekildedir:

“Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesindeki fazla mesainin ücrete dahil olduğuna ilişkin hüküm geçerlidir. Ancak ulusal bayram ve genel tatil alacağı ile hafta tatillerinde yapılan çalışmaların ücrete dahil olduğuna ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir. Bu nedenle davacının tanık beyanları ile ispatlanan ulusal bayram ve genel tatil alacağı hesaplanıp, makul indirim uygulanarak hüküm altına alınmalıdır.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın