Mazeretli Olmasına Rağmen Mazereti Bildirmeden İşe Gelmeyen İşçi – Geçerli Nedenle Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin mazeret bildirmeden işe gelmemeye ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir.

İşçinin, devamsızlık yapmak için mazereti olmasına ve bunun bildirilmesi konusunda işverence daha önce uyarılmasına rağmen var olan mazeretini işverene bildirmemesi sonucunda iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiş, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılmamıştır.

Konunun temyiz incelemesine konu edilmesi sonucunda Yargıtay konu ile ilgili olarak, mazeret iolmasına rağmen bu mazereti işverene bildirmeden devamsızlık yapan iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilemeyeceği, buna karşılık geçerli nedenle feshedilebileceğine hükmedilmiştir.

Buna göre, bu durumda iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir nedenle feshedilebilecek ve işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılması gerekecektir.

Kararı ilgili metni:

“İşçinin devamsızlığının mazerete dayalı olması bu mazeretin işverene bildirilmemesi hakkını içermez, işyerinde işin düzenli ve aksamadan icrası için işverenin mazeretten haberdar olması gerekir. Davacı işçinin bu konuda uyarılmış olmasına rağmen işvereni bildirmeden mazerete dayalı devamsızlık yaptığı anlaşılmakla bu durum işverene haklı fesih hakkı tanımasa da işyerinde olumsuzluğa yol açtığı sabit olmakla feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak : corpus

Bir Cevap Yazın