Gebelik ve Doğum Sırasında Eşin Yanında Olmama – Eve Geç Gelme – Tam Kusurlu Sayılma

Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin erkek eşin tam kusurlu sayılmasına ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda davalı erkek eş, eşiyle hamilelik ve doğum sırasında ilgilenmemiş, vaktinin çoğunu işyerinde ve arkadaşları ile geçirmiş, geç saatlere kadar eve gelmemiş, eşini ve kayın validesini eve almamış, özel günlerde eşi ile ilgilenmemiştir.

Davacı kadın eş tarafından boşanma davası açılmış ve manevi tazminat talep edilmiştir. Buna karşılık davacı kadın eşin manevi tazminat talebi yerel mahkemece ve bölge adliye mahkemesince reddedilmiştir.

Konu davacı tarafından temyiz incelemesine taşınmıştır. Yargıtay konu ile ilgili olarak yukarıda sayılan davranışlarda bulunan davalı erkek eşin tam kusurlu sayılması gerektiğini ve davacı kadın eş lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Mahkemece belirlenen ve bölge adliye mahkemesince de kabul edilen “Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise eve gelmeyen ve gelmek istemediğini bildiren, özel günlerde dahi eşinin yanında bulunmayan “ erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olup, bu kusurlu davranışlar aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Kusurun ağırlığı tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile hakkaniyet kuralları gözetilerek kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesi uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın