Bölüm Farkı ve Nöbet Ücretlerinin Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretlerinden Mahsup Edilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda davacı işçi fazla mesai ve hafta tatili ücreti talep etmiş, yerel mahkemece bu talebe ilişkin miktarlar hesaplatılmış ancak işçiye bölüm farkı ve nöbet ücreti ödendiği için bu ücretlerin mahsup edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay ise işçinin ücret bordrosunda bulunan nöbet ve bölüm farkı ücretlerinin, fazla mesai ücreti ve hafta tatili ücretinden sayılamayacağı ve bu sebeple bu ücretlerden mahsup edilemeyeceğine hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Ücret bordrolarında yer alan “bölüm farkı ödemelerinin” fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücretinden mahsup edilip edilmeyeceği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Uyuşmazlıkta, Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı tarafından sunulan günlük giriş-çıkış saatlerini gösterir PKDS kayıtlarına göre fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti hesaplanmış, ibraz edilen bordrolar uyarınca ödenen bölüm farkı ve nöbet ücretinin mahsubu halinde davacının fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacağının kalmadığı belirtilmiştir. Aynı raporda bölüm farkı ödemeleri giydirilmiş ücret hesabında da dikkate alınmıştır. Davacıya bölüm farkı adı altında yapılan aylık ödemeler fazla çalışma ve hafta tatili ücreti ile ilgisi olmayan ücretin eki niteliğinde ödemeler olup, mesaiye bağlı bir ödeme değildir. Bu nedenle bölüm farkı ödemelerinin hesaplanan fazla çalışma ve hafta tatili ücretinden mahsubu hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın