Kişiyi Hedef Alarak Cinsel Organını Gösterme – Cinsel Taciz Suçu

Bu yazıda, Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 29 Haziran 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, sanık katılama doğrudan hedef alarak cinsel organını göstermiş, mahkemece bu fiil cinsel taciz olarak değil, hayasızca hareketler suçu olarak değerlendirilmiştir ve sanığa hayasızca hareketler suçundan ceza verilmiştir.

Yargıtay ise sanığın doğrudan hedef alarak katılana cinsel organını göstermesinin hayasızca hareket suçunu oluşturmayacağı, cinsel taciz suçunu oluşturacağını belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“Sanığın doğrudan katılanı hedef alarak cinsel organını göstermesi şeklindeki eyleminin cinsel taciz suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hayasızca hareketler suçundan hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın