“Seni Yapmadan Gitmem” Sözlerinin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturması

Bu yazımızda Yargıtay 17. Ceza Dairesinin TCK md. 105 cinsel taciz suçuna ilişkin emsal olabilecek bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, sanığın katılana “seni yapmadan gitmem, aç kapıyı orospu, seni yapmadan gitmem” şeklinde sözler sarf ettiği ve katılanın dairesinin önündeki ortak alana kadar geldiği iddia edilmiştir.

Yargıtay yaptığı temyiz incelemesinde, bu sözlerin TCK md. 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğunu belirterek sanığın bu maddeden cezalandırılması gerektiğine hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Katılan sanık …’in katılanın evinin kapısını tekmelemesi ve “Seni yapmadan gitmem, aç kapıyı orospu, seni yapmadan gitmeyeceğim” demesi şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nun 105. maddesinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi, katılan sanık …’in katılanın evinin bulunduğu binada “Ortak alan” tabir edilen daire kapısı önlerine girmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde konut dokunulmazlığının ihlali suçunun tamamlandığı gözetilmeden TCK’nun 35. maddesinin uygulanması sureti ile eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın