SGK’ye Bildirilen Çıkış Kodu ile Davalı Şirketin Savunmasının Çelişmesi – Haksız Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir.

Davacı işçinin, davalı şirkete dava açmış bir başka işçinin davasında tanıklık yapması istenmiştir. Bunun üzerine davalı, davacıya tanıklık yapmamasını söylemiştir. Davacı tarafından bu istek reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, davalı işveren yetkilisi tarafından yazılı bir fesih bildirimi olmadan, sözlü olarak işten çıkarılmıştır.

Buna rağmen davacının işten çıkış kodu davalı tarafından SGK’ye 25 (işçinin haklı nedenle feshi) kodundan bildirilmiştir.

Davacı tarafından açılan davaya davalının verdiği cevap dilekçesinde işçini haklı istifasına ilişkin bir durumdan bahsedilmemiştir.

Yargıtay bu konuda davalı işverenin davada vermiş olduğu savunma ile çıkış kodu sebebinin çeliştiğini belirtmiş, bu sebeple davacının iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğine hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Öncelikle davacının iş akdinin sona ermesine ilişkin yazılı fesih bildirimi yoktur. İşten çıkartmanın sözlü gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Davalı işveren davalı işçinin işten çıkartılması sonrasında …K.’ya gönderdiği bildirimde iş akdinin sona ermesinin nedenini “kod 25” olarak göstermiştir. Bu kod işçinin haklı feshine işaret etmekte olup davalının savunması ile çelişmektedir. Dava dosyası ile dinlenen davacı tanığı M. Demir’in anlatımlarından; davalı işverenin çalışanlarından …’nün işten çıkartılması sonrasında adı geçen işçinin davalı işveren aleyhine dava dosyasında davacı tarafından tanık olarak gösterildiği, bu durumdan haberdar olan davalı işverenin davacının vardiya amirlerinden birisini davacıya gönderip tanıklık yapmaması talebinde bulunduğu, davacının bu talebi geri çevirmesi üzerine de sözlü olarak işten çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Açıklanan delil durumuna göre işten haksız çıkartıldığı sabit olan davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü gerekirken reddi hatalıdır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın