Evlenme Sebebiyle İstifa – Başka İşe Girse de Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kadın işçinin evlenme sebebiyle işten ayrılması durumunda hak kazanacağı kıdem tazminatına ilişkin önemli bir karara yer verilmiştir.

Karara konu olayda kadın işçi evlilik sebebiyle istifa hakkını kullanmış ve kıdem tazminatı ve diğer işçilik ücretlerinin ödenmesini talep etmiştir. Davalı ise davacının her ne kadar evlilik sebebiyle işten ayrıldığını iddia etse de başka yerde işe girmesi sebebiyle taleplerinin reddedilmesini talep etmiştir.

Yargıtay bu konuda, kadın işçinin evlilik nedeniyle istifa ettikten sonra başka bir işte çalışmasının kadını kötüniyetli göstermeyeceğini belirterek, evlilik nedeniyle istifa edildikten sonra başka bir işe girmenin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmayacağına hüketmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Evlenmekle bir yıl içinde işten ayrılan davacının başka yerde işe girmesi kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. Davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır. Fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacağı yönünden davacı ile aynı yerde çalışan davacı tanığının açtığı davada fazla mesai ve genel tatil ücreti talebinin hüküm altına alındığı, bu kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiği anlaşılmakla, davacının davasında anılan alacak taleplerinin sırf tanığın davasının bulunması nedeniyle reddi hatalı olup, davacının iddialarının dosyadaki delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın