“Sen Ancak Benim Paramla Varsın” Sözlerinin Aşağılama Olduğu – Boşanma Kararının Kabulü Gerektiği

Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 05.11.2019 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, davacı eşe davalı eş tarafından “sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam bir hiçsin” şeklinde sözler sarf edilmiş, hatta davacı tarafından davalı eşin fiziksel şiddet uyguladığı da iddia edilmiştir.

Yerel mahkemece davacının boşanma talebi kabul edilmemiştir.

Yargıtay ise bu konuda, bu sözlerin aşağılama olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığının ispat edildiğini belirterek TMK md. 166/I sebebine dayalı boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Kararın ilgili metni şu şekildedir:

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı erkeğin eşini “Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin” diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı-karşı davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166/1) hukuki sebebine dayalı boşanma davasının ispatlandığının kabulü gerekir. O halde davacı-karşı davalı kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerekir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın