Güvenlik Görevlisinin Çalıştığı Okulda Öğrenciyi İterek Düşürmesi – Haklı Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, bir özel okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı işçi, işyerinde bir öğrenciyi kapüşonundan tutup yere düşürmüştür. Bunun sonucunda işveren tarafından davacı işçinin iş sözleşmesi hakkı nedenle feshedilmiş, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. Davacının açmış olduğu davada yerel mahkeme davacının iş sözleşmesinin feshedilmesinin haksız olduğunu belirterek kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmiştir.

Kararın davalı tarafça temyize taşınması sonucunda Yargıtay, davalı işverenin bu olay sebebiyle yapmış olduğu feshin haklı olduğunu belirtmiş, davacının kıdem ve ihbar tazminatı hakkı olmadığına hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“Dosya içerisinde yer alan “İş Akdi Fesih Bildirimi” başlıklı 03.12.2014 tarihli belge içeriğinde, davacının geçmiş dönemdeki işyerinde uyuması, yaka kartı takmaması gibi disiplinsiz davranışlarının yanı sıra son olarak, 02.12.2014 tarihinde çalışma saatinde 5-C sınıfı öğrencisi ile münakaşa sonucu öğrenciyi atkısından tutarak yere fırlatma eylemini gerçekleştirdiği ve davacının işyerindeki bahse konu davranışlarının 4857 sayılı Kanun’un 25/2 maddesi gereğince “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller” kapsamında kaldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği hususu ifade edilmiştir. Davacının fesih bildiriminde iş sözleşmesinin feshini teşkil eden birkısım eylemlerinden dolayı uyarı cezası verilmek suretiyle cezalandırılması, birkısım eylemlerinin üzerinden ise 6 işgünlük hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle feshe gerekçe teşkil etmeyeceği anlaşılmakta ise de, özellikle işyerinde 02.12.2014 tarihinde gerçekleşen eylemin haklı neden feshe teşkil edip etmediğinin değerlendirilmemesi hatalı olmuştur. Nitekim dosyada yer alan 02.12.2014 tarihli “Tespit-Vukuat Açıklaması” başlıklı belge içeriğinde, 02.12.2014 tarihinde … Koleji Ataşehir Kampüsünde öğrencilerin okula girişi sırasında B kapısında görevli olan davacının 5-C sınıfı öğrencilerinden …’yla okul bahçesinde münakaşa ettiği, öğrenci ile karşılıklı konuşarak ani bir hareketle öğrencinin kapüşonundan tutarak yere fırlattığı, öğrencilerin öğretmene davacıyı şikayet ettikleri ve okul yönetiminin davacı hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını talep ettiği ifade edilmiş olup; tutanak tanıkları mahkeme huzurundaki yeminli beyanlarında tutanak içeriğini doğrulayıcı beyanlarda bulunmuşlardır. Buna göre, davacının 02.12.2014 tarihli bahse konu eyleminin işverene haklı nedenle fesih hakkı verdiği anlaşılmakla; feshin hak düşürücü süre içerisinde yapıldığı da gözetildiğinde, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın