Haklı Nedenle Dahi Olsa İş Akdini Sona Erdiren Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.09.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

İhbar süresi verilmesi İş Kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir. İş sözleşmesini fesheden taraf bu maddeye göre belirlenen süreleri karşı tarafa tanımazsa, bu süreler kadar ücret tutarında ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Eğer haklı fesih yapılıyorsa, ihbar süresi verilmesine gerek yoktur.

Tarafımıza, haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandıran tarafın ihbar tazminatı hakkı olup olmadığına ilişkin sıklıkla soru gelmektedir. Bu sorunun cevabı şöyledir: İş Kanununda bir düzenleme bulunmadığından, haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandıran taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de konuya ilişkin şöyle hüküm kurmuştur:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin kim tarafından sonlandırıldığı noktasında toplanmaktadır. Davacı, davalı tarafından işten çıkartıldığını iddia etmekte, davalı ise davacının işi bıraktığını savunmaktadır. Dosya kapsamında dinlenen davacı tanığı, davacının kendisinden sonra işten ayrıldığını ve işten ayrılma sebebini bilmediğini, bu konuda beyanda bulunan davalı tanıkların tamamı ise davacı işçinin işi kendisinin bıraktığını belirtmişlerdir. Haklı nedenle dahi olsa iş sözleşmesini fesheden davacı tarafın ihbar tazminatı talep hakkı bulunmadığı gözetilerek buna yönelik talebin reddi gerekir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın