Başka Bir İşçinin Davasında Tanıklık Yapan İşçi – Haksız Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin işçinin başka bir işçi için tanıklık yapması sonucu haksız olarak işten çıkarılmasına ilişkin 7 Ekim 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, davacı işçi, işveren ile bir davası olan başka bir işçinin davasında tanıklık yapmıştır. Öncesinde davalı işverence davacı işçi tanıklıktan çekilmesi konusunda baskı görmüştür. Buna rağmen tanıklık yaptığı için işten çıkarılmıştır.

Yargıtay bu konuda, bir başka işçinin davasına tanıklık yaptığı için işçinin işten çıkarılamayacağına hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Öncelikle davacının iş akdinin sona ermesine ilişkin yazılı fesih bildirimi yoktur. İşten çıkartmanın sözlü gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Davalı işveren davalı işçinin işten çıkartılması sonrasında …K.’ya gönderdiği bildirimde iş akdinin sona ermesinin nedenini “kod 25” olarak göstermiştir. Bu kod işçinin haklı feshine işaret etmekte olup davalının savunması ile çelişmektedir. Dava dosyası ile dinlenen davacı tanığı M. Demir’in anlatımlarından; davalı işverenin çalışanlarından …’nün işten çıkartılması sonrasında adı geçen işçinin davalı işveren aleyhine dava dosyasında davacı tarafından tanık olarak gösterildiği, bu durumdan haberdar olan davalı işverenin davacının vardiya amirlerinden birisini davacıya gönderip tanıklık yapmaması talebinde bulunduğu, davacının bu talebi geri çevirmesi üzerine de sözlü olarak işten çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Açıklanan delil durumuna göre işten haksız çıkartıldığı sabit olan davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü gerekirken reddi hatalıdır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın