Sanığın Katılmadığı Duruşmada Mahkumiyet Kararı – Savunma Hakkının İhlali

Bu yazımızda, Anayasa Mahkemesinin duruşmaya katılamayan sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının savunma hakkını ihlal ettiğine ilişkin önemli bir kararına yer vermiştir. Karar 2 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, duruşma günü kendisine tebliğ edilen başvurucunun duruşmada kendisinin bulunmadığı, vekilinin bulunduğu duruşmada hakkında görevi ihmal suçundan mahkumiyet kararı verildiği görülmektedir.

Bu karar, başvurucu tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmıştır.

Yüksek mahkeme yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, başvurucunun iddiasının kabul edilebilir olduğu belirterek, kendinsin yokluğunda mahkumiyet kararı verilmesinin Anayasada düzenlenen savunma hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“33. Başvuru konusu olayda başvurucuya hem Mahkemece hem de Bölge Adliye Mahkemesince duruşma davetiyesi tebliğ edilmiş, başvurucu mazeret belirtmeksizin her iki duruşmaya da katılmamıştır. Mahkemece yapılan duruşmada kamu davasının düşürülmesi kararı verilmiştir. Müştekinin istinaf kanun yoluna başvurması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesince duruşma açılarak yargılama yapılmıştır. Bölge Adliye Mahkemesince yapılan duruşmada başvurucunun müdafii hazır bulunmuş ancak başvurucu duruşmaya katılmadığı takdirde yokluğunda karar verileceğinin bildirildiği açıklamalı davetiye tebliğine rağmen yine duruşmaya mazeret bildirmeksizin katılmamıştır.

34. Bölge Adliye Mahkemesince başvurucunun müdafiinin yer alarak beyanda bulunduğu duruşmada adli para cezasına mahkûmiyetine kesin olarak karar verilmiştir.

35. Başvurucuya iddianamenin tebliğ edildiği, hakkındaki suçlamalardan haberdar edildiği, savunma için gerekli hazırlıkları yapabileceği zamanın verildiği, duruşma günlerinden haberdar edildiği konusunda bir şüphe bulunmamakla birlikte başvurucunun savunması alınmadan hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir. Yargılamanın hiçbir aşamasında mahkeme huzurunda bizzat savunma yapmadan adli para cezasına mahkûmiyetine kesin olarak karar verilmesi başvurucunun savunma hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğurmuştur.

36. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan savunma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın