Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine İlişkin Kısa Notlar

Merhaba. Bildiğiniz gibi 10 Mart 2021 tarihinde Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliği inceleyip sizin için kısa notlar aldık. Bu kısa notları aşağıda paylaşıyoruz. Ayrıca aşağıda yönetmeliğin tam metnini içeren Resmi Gazete bağlantısı da olacaktır.

  • Yönetmeliğin dayanak maddesi İş Kanunu md. 14’tür.
  • İş sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Sözleşme kapsamı: iş tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ödenme şekli, işveren tarafından sağlanan araçlara ilişkin bildirimler.
  • İşin yapılacağı yerin düzenleme masrafları işçi ve işverence birlikte ödenir.
  • İşe ilişkin malzeme ve araçlar aksi kararlaştırılmadıkça işverence karşılanır. Bunların bakım ve kullanım talimatları işverence açık bir şekilde işçiye bildirilmelidir. Ayrıca, işverence işçiye teslim edilen malzeme ve araçların teslim tarihindeki değerleri yazılı olarak işçiye bildirilmelidir. Bu husus, iş sözleşmesinde de belirtilebilir.
  • Çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi sözleşmede belirtilmelidir. Fazla mesaiye ilişkin, işverence işçiye yazılı talep yapılmalıdır.
  • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle ilgili işler ve biyolojik etkenlere maruz kalma riski olan işler uzaktan çalışma şeklinde yapılamaz.
  • Uzaktan çalışmaya geçiş için ayrı hüküm var. Doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi yapılabilir ya da işyerinde halihazırda çalışan işçi ile uzaktan çalışmaya da geçilebilir. İşçi uzaktan çalışma isterse, yazılı olarak işverenden talep etmelidir. İşveren bu talebin sonucunu, işçinin talep ettiği usulle 30 gün içinde işçiye bildirmelidir. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, isterse tekrar işyerinde çalışmayı talep edebilir, bu talep işverence öncelikli olarak değerlendirilmelidir.
  • Zorlayıcı neden varsa uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin onayı gerekmez.
  • Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm

Bir Cevap Yazın