Author Archives: Yıldıray Çıvgın

Yıllık Ücretli İzin – Somutlaştırma Yükü

Bu yazımızda Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli yıllık ücretli iznin tespitine ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 9 yıllık çalışma süresi boyunca 12 gün yıllık izin hakkını kullandığını, kalan yıllık izin haklarını kullanamadığını iddia etmiş ve buna ilişkin yıllık izin ücretini talep etmiştir. İşverenin davacı işçinin yıllık izin haklarını kullandığına ilişkin delil ve belge

Read more

İşçiye Diğer İşçilere Yapılan Zammın Yapılmaması – Haklı Fesih Nedeni Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2016 tarihli, ayrımcılık tazminatına ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçi her yıl diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine zam yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir. Yerel mahkeme işçiyi haklı bularak, davacının iddiasının aksinin davalı işverence ispatlanamadığını belirterek davacı işçiye kıdem tazminatı ve ayrımcılık tazminatı ödenmesine hükmetmiştir. Yargıtay

Read more

Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Önceki Hakimin Dosyaya Bakamayacağı

Bu yazıda Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin yargılamanın yenilenmesi durumuna ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Kararda, yargılamanın yenilenmesine hükmedilmesi durumunda önceki kararı veren hakimin dosyaya yeniden bakamayacağına hükmedilmiştir. Kararın tam metni: T.C.YARGITAYÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas : 2018/5199 Karar : 2018/12659 Tarih : 12.09.2018 YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HAKİM YARGILAMANIN YENİLENMESİ YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİM AYNI İŞTE GÖREV ALAMAZ

Read more

Hanzo Kelimesinin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 18. Ceza Dairesinin hanzo kelimesinin hakaret olup olmadığına ilişkin kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda sanığın mağdura hanzo demesi üzerine, katılan şikayeti sonucunda yerel mahkemece ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Karar katılan vekilince temiyze taşınmış, Yargıtay 18. Ceza Dairesi yapmış olduğu incelemede “hanzo” kelimesinin kaba bir kelime olduğunu ancak hakaret suçunu oluşturmayacağını belirtmiştir. Kararın tam metni

Read more

Hayati Tehlike Olacak Derecede Yaralama – Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Bu yazıda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkin 30.09.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, mağdur, sanık tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralanmış olup; yerel mahkemece sağına kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Yargıtay incelemesinde, suçun kasten yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtip alt mahkemenin kararını bozmuştur. Karar aşağıdadır: “T.C.YARGITAYBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Read more

4D ile Kadroya Geçen İşçiler – Ücret

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 4d’li kadroya geçen işçilere ilişkin emsal bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmeleri için sözleşmelerinden bunun belirlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede açıkça belirlenmemişse, 4d’li işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmesi şu an için mümkün değildir. Kararın tam metni aşağıdadır: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2020/5663 Karar : 2020/14046 Tarih : 28.10.2020 4D İŞÇİ

Read more

Kıdem Tazminatından Sadece Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.11.2018 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 22.02.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına Bağlı hastanede, davalı alt işveren şirket bünyesinde 10.10.2014 tarihinde emeklilik gerekçesi ile iş sözleşmesini feshettiği tarihe kadar aralıksız olarak asgari ücretle çalıştığını, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanan davacının SGK’dan almış olduğu

Read more

Sanığın Katılmadığı Duruşmada Mahkumiyet Kararı – Savunma Hakkının İhlali

Bu yazımızda, Anayasa Mahkemesinin duruşmaya katılamayan sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının savunma hakkını ihlal ettiğine ilişkin önemli bir kararına yer vermiştir. Karar 2 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Karara konu olayda, duruşma günü kendisine tebliğ edilen başvurucunun duruşmada kendisinin bulunmadığı, vekilinin bulunduğu duruşmada hakkında görevi ihmal suçundan mahkumiyet kararı verildiği görülmektedir. Bu karar, başvurucu tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Yüksek

Read more

Sendikadan Ayrılmaları İçin İşçilere Baskı Yapan Belediye Başkanı İçin Soruşturma İzni Verilmemesi – Sendika Hakkının İhlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 03.12.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, sendikal hakların ihlaline ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu başvuru, belediyedeki işçilere bulundukları sendikadan ayrılması için baskı yapan belediye başkanına soruşturma izni verilmediği için sendikal örgütlenme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi, soruşturma izni verilmeyerek belediye başkanı hakkında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesi ile sendika hakkının ihlal edildiğine karar

Read more

İhbar Süreleri – İhbar Tazminatı

İHBAR SÜRELERİ – İHBAR TAZMİNATI Bu yazımızda iş kanununda düzenlenmiş olan ihbar süreleri ve tazminatını açıklayacağız. İhbar tazminatı İş Kanununun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir: Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b)

Read more
« Older Entries Recent Entries »