Çalışma Alanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işverenler ile vatandaşlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bulunan tüm uyuşmazlıklara ilişkin büromuzca hukuki destek sağlanmaktadır.

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, mal rejimi gibi aile hukukuna dair tüm iş ve davalarda büromuzca hukuki destek sağlanmaktadır.

Ceza Hukuku

Vatandaşlar hakkında başlatılan tüm soruşturma ve dava dosyalarına ilişkin büromuzca hukuki destek sağlanmaktadır.

İdare Hukuku

Vatandaşlar ile kamu kurumları arasında vuku bulan tüm uyuşmazlıklar ile idare mahkemelerinde açılacak tüm davalarda büromuz hukuki destek sağlamaktadır.