Category Archives: CEZA HUKUKU

Evli Sevgilinin Evine İzinsiz Girme – Konut Dokunulmazlığının İhlali

Bu yazımızda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 9 Temmuz 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, sanığın, katılanın eşi ile yaşadığı konutuna, katılanın eşinin rıza göstermesi üzerine girdiği, katılanın durumdan haberdar olmadığı ve evine anahtarla girmek istediği sırasında kapının içeriden zincirlenmiş ve sanığı evinde bulduğu, sanığın eve cam balkon ölçüsü almak için girdiğine ilişkin savunmasının suç saatinin gece

Read more

Kişiyi Hedef Alarak Cinsel Organını Gösterme – Cinsel Taciz Suçu

Bu yazıda, Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 29 Haziran 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, sanık katılama doğrudan hedef alarak cinsel organını göstermiş, mahkemece bu fiil cinsel taciz olarak değil, hayasızca hareketler suçu olarak değerlendirilmiştir ve sanığa hayasızca hareketler suçundan ceza verilmiştir. Yargıtay ise sanığın doğrudan hedef alarak katılana cinsel organını göstermesinin hayasızca hareket suçunu oluşturmayacağı, cinsel taciz

Read more

“Seni Yapmadan Gitmem” Sözlerinin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturması

Bu yazımızda Yargıtay 17. Ceza Dairesinin TCK md. 105 cinsel taciz suçuna ilişkin emsal olabilecek bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, sanığın katılana “seni yapmadan gitmem, aç kapıyı orospu, seni yapmadan gitmem” şeklinde sözler sarf ettiği ve katılanın dairesinin önündeki ortak alana kadar geldiği iddia edilmiştir. Yargıtay yaptığı temyiz incelemesinde, bu sözlerin TCK md. 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunu

Read more

Silahı Doldurup Asıl Faile Vermek – Kasten Öldürmeye Yardım

Bu yazımızda Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kasten öldürmeye yardım konulu temmuz 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda sanıklardan biri, babası olan diğer sanığa tüfeği doldurup vermiştir. Baba olan sanık ise bu tüfek ile maktulü öldürmüştür. Birinci Ceza Dairesi tüfeği doldurup babasına veren sanığın bu eyleminin, TCK md. 81’de düzenlenene “kasten öldürme” suçuna yardım niteliğinde olduğuna hükmetmiştir. Kararın

Read more
Recent Entries »