Aile Hekiminin Birlikte Çalışacağı Aile Sağlığı Elemanını Seçebileceği

Aile Hekiminin Birlikte Çalışacağı Aile Sağlığı Elemanını Seçebileceği

Bu yazımızda Danıştay 5. Dairenin Haziran 2015 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karar bir aile hekiminin mevcut aile sağlığı elemanı ile çalışmak yerine kendi tercih ettiği aile sağlığı elemanı ile çalışma talebinin idarece reddedilmesi ve bu ret işleminin idari davaya konu edilmesine ilişkindir. Davacı aile hekimin açmış olduğu bu dava idare mahkemesince reddedilmiştir. Daire konuya [...]

Görevden Uzaklaştırılan Öğretmen – Ek Ders Ücreti Alabileceği

Görevden Uzaklaştırılan Öğretmen – Ek Ders Ücreti Alabileceği

Bu yazımızda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Dava Dairesinin 6 Ekim 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karar, hakkında görevden uzaklaştırma kararı olan öğretmenin, görevden uzaklaştığı sürede ek ders ücreti alıp almayacağına ilişkindir. Daire bu konuya ilişkin olarak görevden uzaklaştırılan öğretmenin, görevine döndükten sonra uzaklaştığı döneme ilişkin ek ders ücreti alması gerektiğine hükmetmiştir. Gerekçe olarak [...]