Yaşasın Bir Mayıs!

Bugün Bir Mayıs. 1856 yılın 1 Mayıs’ında Avustralya’da taş ve inşaat işçileri günde 12 saat, hafta 6 gün çalışma düzeninin insanlık dışı olduğunu belirterek, günde 8 saat çalışma talebiyle Melbourne Üniversitesinde Parlamento’ya bir yürüyüş düzenlediler. Yine 1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları önderliğinde işçiler günde 12 saat ve haftada 6 gün çalışma düzenine karşı iş…

Kod-29 Hilesine Karşı Neler Yapılabilir

Bilindiği gibi salgın döneminde işten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. İşverenler de bu yasağı dolanmak için birçok hileye başvurmaktadır. İşçiyi kağıt üstünde istifaya zorlamanın yanında en yaygın hilelerden biri de işçinin işten çıkış kodunun SGK’ye Kod-29 olarak bildirilmesi, bir başka deyişle işçinin “ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık” sebebiyle işten çıkarıldığının bildirilmesidir. Kod-29,…

Mobbinge Dayalı Davalarda Yüzde Yüz İspat Aranmaz

T.CYARGITAY9. HUKUK DAİRESİESAS NO.2016/36185KARAR NO.2020/18583KARAR TARİHİ.15.12.2020MAHKEMESİ : İstanbul 32. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : ALACAK Mobbinge dayanan iddialarda yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için…

Raporluyken Tatile Çıkmanın Haklı Fesih Nedeni Olduğu

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2018/5003Karar: 2021/159Tarih: 11.01.2021 YARGITAY’DAN EMSAL KARAR: RAPOR ALIP TATİLE ÇIKANLARA KÖTÜ HABERKIDEM TAZMİNATIİŞ AKDİNİN İŞVERENLİKÇE HAKLI NEDENLE FESHİİŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMADOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞLAR (1475 s. İş K m. 14) (4857 s. İş K m. 25)ÖZET20.03.2021 tarihine http://www.sozcu.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar: Rapor alıp tatile çıkanlara kötü haber” başlığıyla yayınlanan Yargıtay…

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine İlişkin Kısa Notlar

Merhaba. Bildiğiniz gibi 10 Mart 2021 tarihinde Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliği inceleyip sizin için kısa notlar aldık. Bu kısa notları aşağıda paylaşıyoruz. Ayrıca aşağıda yönetmeliğin tam metnini içeren Resmi Gazete bağlantısı da olacaktır. Yönetmeliğin dayanak maddesi İş Kanunu md. 14'tür.İş sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Sözleşme kapsamı: iş tanımı, yapılma şekli,…

Kadın İşçiye Erkekler Tuvaleti Temizlettirilemez

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/19636Karar: 2018/2931Tarih: 15.02.2018 KADIN TEMİZLİK İŞÇİSİNE ERKEKLER TUVALETİ TEMİZLETTİRİLEMEZİŞE İADEİŞ AKTİNİN FESHİ (4857 s. İş K m. 20, 25)ÖZET20.12.2018 tarihinde http://www.haberturk.com’da “Yargıtay: Kadın işçiye erkekler tuvaleti temizletilmez” başlığıyla çıkan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay, işyerinde temizlik işçisi olarak görev yapan kadın işçiye, erkekler tuvaletini temizleme görevi verilmesi ve işçinin bu…

Hizmet Tespiti, Resen Araştırma İlkesi

T.C.YARGITAYONUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/5650Karar: 2020/7750Tarih: 28.12.2020 HİZMET TESPİTİ İSTEMİPRİM BELGELERİİŞYERİ KAYITLARIRE´SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (506 s. SSK m. 79) (5510 s. Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası K m. 86) (4857 s. İş K m. 13, 63)ÖZETDava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Tüm dosya kapsamı ve özellikle dinlenen tanıkların, davacının günün belirli saatlerinde işyerinde bulunan kantini kendi…

İşverenin İşçiye Yemin Teklif Etmesi

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/32231Karar: 2020/20367Tarih: 25.12.2020 YILLIK ÜCRETLİ İZİNYEMİN (4857 s. İş K m. 57) (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 225)ÖZETDavalı vekili cevap dilekçesinde delilleri arasında yemin deliline dayanmıştır. Davalı vekili bilirkişi itiraz raporuna itiraz dilekçesinde açıkça bilirkişinin kullanılmadığını tespit ettiği 13 günlük yıllık ücretli izin bakımından davacı asile yemin teklif ettiklerini belirtmiştir.…

İşçinin Twitter’da İşvereni Aleyhine Paylaşım Yapması – Geçerli Fesih

T.C.YARGITAYYİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/12012Karar: 2016/15790Tarih: 31.05.2016 İŞÇİYİ TWİTTER PAYLAŞIMLARI YAKTI!İŞÇİNİN PATRONU HAKKINDA SOSYAL MEDYADA MESAJ ATMASIGEÇERLİ FESİH SEBEBİİŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞLARIGÜVEN DUYGUSUNUN ZEDELENMESİ (4857 s. İş K m. 18, 20, 25)ÖZET22.02.2021 tarihinde http://www.sgkrehberi.com’da “İşçiyi twitter paylaşımları yaktı! Patronu hakkında mesaj atınca…” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı. Sgkrehberi.com'un edindiği Yargıtay…

Hizmet Tespiti Davasının Kamusal Niteliği

T.C.YARGITAYONUNCU HUKUK DAİRESİEsas: 2020/1168Karar: 2020/7944Tarih: 30.12.2020 PRİM BELGELERİHİZMET TESPİTİ İSTEMİ506 s. SSK79 ÖZETDava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Davanın yasal dayanağı, mülga 506 sayılı Kanun’un 79. maddesidir. Anayasal haklar arasında yer alan sosyal güvenliğin yaşama geçirilmesindeki etkisi gözetildiğinde, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin davalar, kamu düzenine ilişkin olduğundan, özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi…