Category Archives: İŞ HUKUKU

4D ile Kadroya Geçen İşçiler – Ücret

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 4d’li kadroya geçen işçilere ilişkin emsal bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmeleri için sözleşmelerinden bunun belirlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede açıkça belirlenmemişse, 4d’li işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmesi şu an için mümkün değildir. Kararın tam metni aşağıdadır: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2020/5663 Karar : 2020/14046 Tarih : 28.10.2020 4D İŞÇİ

Read more

Kıdem Tazminatından Sadece Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.11.2018 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 22.02.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına Bağlı hastanede, davalı alt işveren şirket bünyesinde 10.10.2014 tarihinde emeklilik gerekçesi ile iş sözleşmesini feshettiği tarihe kadar aralıksız olarak asgari ücretle çalıştığını, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanan davacının SGK’dan almış olduğu

Read more

İhbar Süreleri – İhbar Tazminatı

İHBAR SÜRELERİ – İHBAR TAZMİNATI Bu yazımızda iş kanununda düzenlenmiş olan ihbar süreleri ve tazminatını açıklayacağız. İhbar tazminatı İş Kanununun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir: Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b)

Read more

Başka Bir İşçinin Davasında Tanıklık Yapan İşçi – Haksız Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin işçinin başka bir işçi için tanıklık yapması sonucu haksız olarak işten çıkarılmasına ilişkin 7 Ekim 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi, işveren ile bir davası olan başka bir işçinin davasında tanıklık yapmıştır. Öncesinde davalı işverence davacı işçi tanıklıktan çekilmesi konusunda baskı görmüştür. Buna rağmen tanıklık yaptığı için işten

Read more

Haklı Nedenle Dahi Olsa İş Akdini Sona Erdiren Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.09.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. İhbar süresi verilmesi İş Kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir. İş sözleşmesini fesheden taraf bu maddeye göre belirlenen süreleri karşı tarafa tanımazsa, bu süreler kadar ücret tutarında ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Eğer haklı fesih yapılıyorsa, ihbar süresi verilmesine gerek yoktur. Tarafımıza, haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandıran tarafın ihbar tazminatı hakkı

Read more

Güvenlik Görevlisinin Çalıştığı Okulda Öğrenciyi İterek Düşürmesi – Haklı Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, bir özel okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı işçi, işyerinde bir öğrenciyi kapüşonundan tutup yere düşürmüştür. Bunun sonucunda işveren tarafından davacı işçinin iş sözleşmesi hakkı nedenle feshedilmiş, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. Davacının açmış olduğu davada yerel mahkeme davacının iş sözleşmesinin feshedilmesinin haksız olduğunu

Read more

Evlenme Sebebiyle İstifa – Başka İşe Girse de Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kadın işçinin evlenme sebebiyle işten ayrılması durumunda hak kazanacağı kıdem tazminatına ilişkin önemli bir karara yer verilmiştir. Karara konu olayda kadın işçi evlilik sebebiyle istifa hakkını kullanmış ve kıdem tazminatı ve diğer işçilik ücretlerinin ödenmesini talep etmiştir. Davalı ise davacının her ne kadar evlilik sebebiyle işten ayrıldığını iddia etse de başka yerde işe girmesi

Read more

Bölüm Farkı ve Nöbet Ücretlerinin Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretlerinden Mahsup Edilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçi fazla mesai ve hafta tatili ücreti talep etmiş, yerel mahkemece bu talebe ilişkin miktarlar hesaplatılmış ancak işçiye bölüm farkı ve nöbet ücreti ödendiği için bu ücretlerin mahsup edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay ise işçinin ücret bordrosunda bulunan nöbet ve bölüm farkı ücretlerinin, fazla mesai

Read more

SGK’ye Bildirilen Çıkış Kodu ile Davalı Şirketin Savunmasının Çelişmesi – Haksız Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Davacı işçinin, davalı şirkete dava açmış bir başka işçinin davasında tanıklık yapması istenmiştir. Bunun üzerine davalı, davacıya tanıklık yapmamasını söylemiştir. Davacı tarafından bu istek reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, davalı işveren yetkilisi tarafından yazılı bir fesih bildirimi olmadan, sözlü olarak işten çıkarılmıştır. Buna rağmen davacının işten çıkış kodu

Read more

Mazeretli Olmasına Rağmen Mazereti Bildirmeden İşe Gelmeyen İşçi – Geçerli Nedenle Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin mazeret bildirmeden işe gelmemeye ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. İşçinin, devamsızlık yapmak için mazereti olmasına ve bunun bildirilmesi konusunda işverence daha önce uyarılmasına rağmen var olan mazeretini işverene bildirmemesi sonucunda iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiş, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılmamıştır. Konunun temyiz incelemesine konu edilmesi sonucunda Yargıtay konu ile

Read more
« Older Entries