İşçinin İş Arkadaşına “Terbiyesiz” Demesi – Tazminatsız Fesih

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/17532Karar: 2020/13531Tarih: 27.10.2020 MESAİ ARKADAŞINA TERBİYESİZ DEDİ İŞTEN KOVULDUMESAİ ARKADAŞININ ÜZERİNE YÜRÜYEREK ‘TERBİYESİZ’ DİYEN İŞÇİ, TAZMİNATSIZ ŞEKİLDE İŞTEN KOVULDUİŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKIKIDEM TAZMİNATI (4857 s. İş K m. 25) (1475 s. İş K m. 14)ÖZET 26.01.2021 tarihinde http://www.sozcu.com.tr’de “Mesai arkadaşına terbiyesiz dedi işten kovuldu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk…

Dosyada Bordro Yoksa Mahkemece Ücret Araştırması Yapılmalı

Bu yazıda, eğer dava dosyasında işveren tarafından işçinin ücretini gösterir bordro ya da belge sunulmamışsa, mahkemece emsal ücret araştırması yapılması gerektiğine ilişkin önemli bir karara yer verilmiştir. Kararın tam metni: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/12588Karar: 2016/10999Tarih: 02.05.2016 YETKİ BELGESİTEVKİLEMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASIAYLIK ÜCRETİN MİKTARI (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 150, 320)ÖZETTaraflar arasında işçiye ödenen…

İşçiye İmzalatılan İbraname

İş sözleşmesi taraflarca sona erdirilirken işverenler sıklıkla işçilerden ibraname almak istemektedirler. Genellikle bu ibraname teklifleri işçilerin gerçekten hak ettikleri miktarların altında kalmaktadır. Eğer işçiye usulüne uygun bir ibraname imzalatılırsa, işçinin ibraname konusu haklara ilişkin işvereni ibra ettiği kabul edilir. İbraname İş Kanununda düzenlenmemiştir. Buna karşılık, Borçlar Kanununun 420. Maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. "MADDE…

Fazla Mesai Ücretinin Belge ile İspatlanması Durumunda Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin fazla mesai ücretinin ispatlanma şekline ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Yarıgtay'ın yerleşik uygulaması ile çalışanların fazla mesai ücretleri hesaplandığında, eğer fazla mesainin yapılışı tanık ile ispatlanmışsa hesaplanan fazla mesai ücreti üzerinden %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılmaktadır. Bu içtihat öyle yerleşti ki, sanki tüm fazla mesai ücretleri hesaplamalarında mahkemece…

Evlilik Sebebiyle Fesih Hakkının Evlenme Tarihinden Önce Kullanılamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2016 tarihli oldukça önemli bir kararına yer verilmiştir. Bilindiği üzere İş Kanunu uyarınca kadın işçiler, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmelerini evlilik sebebiyle sonlandırırlarsa kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Karara konu olayda ise, davacı kadın işçi evlilik sebebiyle fesih hakkını, evlilik tarihi olan 09.10.2006 tarihinden on gün önce…

Özlük Dosyasının Yeni İşverene Gönderilmesi – Manevi Tazminat

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin manevi tazminata ilişkin Nisan 2016 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçinin özel yazışmalarını da içeren özlük dosyası, işçinin güvenilmez olduğunu göstermek amacıyla eski işvereni tarafında yeni işverenine gönderilmesi, böylece işçinin itibarının zedelenmeye çalışılması sebebiyle manevi tazminata ilişkindir. Dairece yapılan incelemede, eski işverenin işçinin özlük…

Yıllık İzin Kullandırıldığına Dair Belge

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Temmuz 2020 tarihli, işçiye yıllık izin kullandırıldığına dair belgenin niteliğine ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçinin yıllık izin ücreti talep ettiği ve davalı işverenin ise işçinin yıllık izinlerini kullandığına dair belgeyi, delil sunma süresinden sonra, temyiz aşamasında sunduğu görülmektedir. 22. Hukuk Dairesi bu olayda,…

İşverenin Kısmen Kıdem Tazminatı Ödemesi – İş Sözleşmesini İşverenin Feshettiği

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 8 Temmuz 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda iş sözleşmesinin işçi ya da işveren tarafından feshedilip feshedilmediği hususu tartışmalıdır. Davacı işçinin iddiasına göre davacıya işçiye çok cüzi bir tazminatı miktarı ödenmesi teklif edilerek işten çıkarılmaya çalışılmıştır. Davalı işverenin iddiasına göre ise davacı işçi küfür ederek…

Yıllık Ücretli İzin – Somutlaştırma Yükü

Bu yazımızda Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli yıllık ücretli iznin tespitine ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 9 yıllık çalışma süresi boyunca 12 gün yıllık izin hakkını kullandığını, kalan yıllık izin haklarını kullanamadığını iddia etmiş ve buna ilişkin yıllık izin ücretini talep etmiştir. İşverenin davacı işçinin yıllık izin haklarını…

İşçiye Diğer İşçilere Yapılan Zammın Yapılmaması – Haklı Fesih Nedeni Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2016 tarihli, ayrımcılık tazminatına ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçi her yıl diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine zam yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir. Yerel mahkeme işçiyi haklı bularak, davacının iddiasının aksinin davalı işverence ispatlanamadığını belirterek davacı işçiye kıdem tazminatı ve…