Category Archives: İŞ HUKUKU

Stajyer Öğrenciye “Aşkım”, “Sevgilim” Denmesi – Haklı Nedenle Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işverenin haklı nedenle feshine ilişkin önemli kararına yer verilmiştir. Karara konu olay, davacı işçinin işyerinde lise öğrencisi olan bir stajyere “aşkım”, “sevgilim” gibi hitaplar kullanması, stajyerin bu durumu öğretmenine söylemesi sonucunda konunun işverene aktarılması, işverenin İş Kanunu md. 25/II-c hükmünde bulunan “işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması” sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle

Read more

İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Karşılıklı Olması Gerektiği

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin iş sözleşmesinde cezai şarta ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. İş Kanununda cezai şarta ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu alan Borçlar Kanunu hükümleri ve Yargıtayca belirlenen ilkeler ile doldurulmaktadır. İşçi lehine yorum ilkesi gereği iş sözleşmesinde cezai şartın geçerli olması, Yargıtayca belirli ilkelere bağlanmıştır. Bu ilkelerden en önemlisi, cezai şartın karşılıklı olmasıdır.

Read more

İSİG Meclisi: Salgında En Az 368 İşçi Covid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

13 Kasım 2020’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) tarafından, koronavirüs salgınının 8. ayına ilişkin rapor yayımlandı. Rapora göre salgın başladığından bu yana en az 368 işçi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin “faal” çalışan olduğu, bir başka deyişle salgına rağmen çalışmak zorunda kalanlar olduğu bildirildi. İşçi ölümleri içinde en çok ölümün gerçekleştiği iş kolları ise şu

Read more

Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti – Ziraat Odası Kaydı ile Sigortalılığın Başlamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin, tarım bağ-kur sigortalılığı hakkında önem teşkil eden bir kararına yer verilmiştir. Davacı tarafından tarım bağ-kur sigortalılığının tespiti için dava açılmıştır. Yerel mahkeme davacının ziraat odasına kayıt tarihini sigorta başlangıcında esas almıştır. 10. Hukuk Dairesi bu konuda ziraat odası kaydının tek başına sigorta başlangıcına esas alınması için yeterli olmadığını, sigorta başlangıcına ilişkin olarak davacı tarafından

Read more

Kavgaya Karışan İşçi – Kavgayı Başlatmasa da geçerli Sebeple İşten Çıkarılabileceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, işyerinde bir başka işçi ile kavgaya karışan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin geçerli ya da haklı olup olmadığına ilişkin bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçi, işyerinde bir başka işçi ile kavgaya karışmıştır. Ancak davacı, bu kavgayı başlatan taraf değildir. İşyerinde bir işçi davacıya yumruk atmış, bunun sonrasında davacı karşılık vermiştir. İşveren tarafından

Read more

Giydirilmiş Ücret – Belirsiz ALacak Davasına Konu Edilebilme

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, giydirilmiş ücretin belirsiz alacak davasına konu edilip edilmeyeceğine ilişkin bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi net 2.300,00 TL ücret aldığını, yol ve yemek servisinin yapıldığını bildirmiş ve alacaklarının giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmasını talep etmiştir. Dokuzuncu Daire bu konuda, özellikle ayni olarak sunulan yol ve yemek hizmetinin bulunması durumunda işçiden giydirilmiş ücretin

Read more

Ücretin Bir Kısmının Elden Ödenmesi – Emsal Ücret Araştırması

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin, işçinin ücretinin gerçek değerinin SGK’ye bildirilmemesi sonucunda asgari ücretlik kısmını bankadan, kalan kısmını elden almasına ilişkin olarak, işçinin gerçek ücretinin tespiti hususunda emsal teşkil edebilecek Temmuz 2020 tarihli kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi çalıştığı dönemde net 1800 TL ücret aldığını, bu ücretin asgari ücret olan kısmının bankadan yattığını, kalan kısmının ise

Read more

Kıdem ve İhbar Tazminatının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemeyeceği

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 9 Kasım 2020 tarihli çok yeni bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, Yargıtay kural olarak kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarının HMK kapsamında belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceğine hükmetmiştir. Ancak buna bir istisna getirilmiştir. Yine karara göre ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi sosyal hakların miktarının tespiti, işverenin sunacağı belgelere

Read more

Evlilik Nedeniyle Fesih – Hakkın Kötüye Kullanımı

Bu yazımızda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin hakkın kötüye kullanımına örnek teşkil edecek bir kararına yer vereceğiz. Karara konu olay, hakkında usulsüz işlemlerden dolayı soruşturma açılan davacı kadın işçinin, bu soruşturma devam ederken evlilik sebebiyle haklı fesih yapması ve buna ilişkin kıdem tazminatı talebi ile ilgilidir. Yargıtay bu konuda hakkında, davacının hakkında işyeri soruşturması devam ederken evlilik sebebiyle fesih hakkını kullanmasını,

Read more

2 Gün Üst Üste Devamsızlık – Devamsızlığın Haklı Nedene Dayanması

Bu yazımızda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin üst üste 2 gün işe gitmeyen işçinin işveren tarafından haklı sebeple işten çıkarılmasına ilişkin emsal teşkil edebilecek Mart 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. İş Kanununun 25. maddesine göre işveren, işçinin izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş

Read more
« Older Entries Recent Entries »