Aile Hekiminin Birlikte Çalışacağı Aile Sağlığı Elemanını Seçebileceği

Bu yazımızda Danıştay 5. Dairenin Haziran 2015 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karar bir aile hekiminin mevcut aile sağlığı elemanı ile çalışmak yerine kendi tercih ettiği aile sağlığı elemanı ile çalışma talebinin idarece reddedilmesi ve bu ret işleminin idari davaya konu edilmesine ilişkindir. Davacı aile hekimin açmış olduğu bu dava idare mahkemesince reddedilmiştir. Daire konuya…