Bölge Adliye Mahkemesi – Duruşma Açmadan Beraat Verilemeyeceği

Bu yazıda Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2020 tarihli önemi bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda sanık hakkında yerel mahkemece mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Kararın istinaf edilerek Bölge Adliye Mahkemesine taşınması sonucunda, BAM Ceza Dairesi sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldırarak dosya üzerinden inceleme ile (duruşma açmadan) sanığın beraatına karar vermiştir. Kararın katılan vekili tarafından temyiz…

Evlilik Sebebiyle Fesih Hakkının Evlenme Tarihinden Önce Kullanılamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2016 tarihli oldukça önemli bir kararına yer verilmiştir. Bilindiği üzere İş Kanunu uyarınca kadın işçiler, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmelerini evlilik sebebiyle sonlandırırlarsa kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Karara konu olayda ise, davacı kadın işçi evlilik sebebiyle fesih hakkını, evlilik tarihi olan 09.10.2006 tarihinden on gün önce…

Özlük Dosyasının Yeni İşverene Gönderilmesi – Manevi Tazminat

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin manevi tazminata ilişkin Nisan 2016 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçinin özel yazışmalarını da içeren özlük dosyası, işçinin güvenilmez olduğunu göstermek amacıyla eski işvereni tarafında yeni işverenine gönderilmesi, böylece işçinin itibarının zedelenmeye çalışılması sebebiyle manevi tazminata ilişkindir. Dairece yapılan incelemede, eski işverenin işçinin özlük…

Yıllık İzin Kullandırıldığına Dair Belge

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Temmuz 2020 tarihli, işçiye yıllık izin kullandırıldığına dair belgenin niteliğine ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçinin yıllık izin ücreti talep ettiği ve davalı işverenin ise işçinin yıllık izinlerini kullandığına dair belgeyi, delil sunma süresinden sonra, temyiz aşamasında sunduğu görülmektedir. 22. Hukuk Dairesi bu olayda,…

İşverenin Kısmen Kıdem Tazminatı Ödemesi – İş Sözleşmesini İşverenin Feshettiği

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 8 Temmuz 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda iş sözleşmesinin işçi ya da işveren tarafından feshedilip feshedilmediği hususu tartışmalıdır. Davacı işçinin iddiasına göre davacıya işçiye çok cüzi bir tazminatı miktarı ödenmesi teklif edilerek işten çıkarılmaya çalışılmıştır. Davalı işverenin iddiasına göre ise davacı işçi küfür ederek…

Davada Menfaatleri Çatışan Sanıklar için Aynı Avukatın Görev Yapamayacağı

Bu yazıda Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 05.11.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davada bulunan ve aralarında çatışma ve husumet bulunan sanıklar için aynı avukat görev yapmış, yerel mahkemece de bu husus gözetilmeden hüküm kurulmuştur. Yargıtay 13. Ceza Dairesi de, aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar için aynı avukatın görev yapmasının Avukatlık Kanunu md.…

Yıllık Ücretli İzin – Somutlaştırma Yükü

Bu yazımızda Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli yıllık ücretli iznin tespitine ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 9 yıllık çalışma süresi boyunca 12 gün yıllık izin hakkını kullandığını, kalan yıllık izin haklarını kullanamadığını iddia etmiş ve buna ilişkin yıllık izin ücretini talep etmiştir. İşverenin davacı işçinin yıllık izin haklarını…

İşçiye Diğer İşçilere Yapılan Zammın Yapılmaması – Haklı Fesih Nedeni Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2016 tarihli, ayrımcılık tazminatına ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçi her yıl diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine zam yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir. Yerel mahkeme işçiyi haklı bularak, davacının iddiasının aksinin davalı işverence ispatlanamadığını belirterek davacı işçiye kıdem tazminatı ve…

Hanzo Kelimesinin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 18. Ceza Dairesinin hanzo kelimesinin hakaret olup olmadığına ilişkin kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda sanığın mağdura hanzo demesi üzerine, katılan şikayeti sonucunda yerel mahkemece ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Karar katılan vekilince temiyze taşınmış, Yargıtay 18. Ceza Dairesi yapmış olduğu incelemede "hanzo" kelimesinin kaba bir kelime olduğunu ancak hakaret suçunu…

Hayati Tehlike Olacak Derecede Yaralama – Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Bu yazıda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkin 30.09.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, mağdur, sanık tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralanmış olup; yerel mahkemece sağına kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Yargıtay incelemesinde, suçun kasten yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtip alt mahkemenin kararını bozmuştur.…