Davada Menfaatleri Çatışan Sanıklar için Aynı Avukatın Görev Yapamayacağı

Bu yazıda Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 05.11.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davada bulunan ve aralarında çatışma ve husumet bulunan sanıklar için aynı avukat görev yapmış, yerel mahkemece de bu husus gözetilmeden hüküm kurulmuştur. Yargıtay 13. Ceza Dairesi de, aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar için aynı avukatın görev yapmasının Avukatlık Kanunu md.…

Avukata Söylenen “Çeki Takibe Koy, Cezanı Keserim, Seni Öldürürüm” Sözleri – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

Bu yazımızda Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017 tarihli, özellikle avukatları ilgilendiren bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, mağdur avukat, alacaklı vekili olarak sanığın malvarlığı hakkında haciz işlemi yapmıştır. Sanık ise bu konuda mağduru "eki takibe koyarsan ceza yersin, cezanı ben keserim, seni gebertirim" diyerek tehdit etmiştir. Sonrasında sanık, bir noter bürosunda mağdur avukatı tesadüfen…

İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik – İşçinin Yazılı Onayı Alınmalı

Bu yazımızda İş Kanunu md. 22 uyarınca işveren tarafından işçinin sözleşmesinde veya çalışma şartlarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapılması istendiğinde işçilerin ne gibi haklarının olduğuna değineceğiz.

KESİN SONUÇ TAAHHÜT ETMEK AVUKATLIK DEĞİL UMUT TACİRLİĞİDİR!

Merhaba. Görüştüğümüz birçok insan, hukuk işlerini yürütürken benden sürekli sonuç taahhüt etmemizi, bir başka deyişle işlerini “kesin” halledeceğimi taahhüt etmemi beklemektedir. Böyle bir şeyi yapamayacağımı söylediğimde ısrar “Kesin kazanacağız değil mi?”, “Bir sıkıntı çıkmaz değil mi?” gibi sorulara maruz kalmaktayım. Hatta sonuç taahhüt etmediğimde “Ne biçim avukatsın?”, “Daha gençsin, herhalde sen bu işi beceremeyeceksin.” gibi…