Tag Archives: boşanma kararının tebliği

Boşanma Kararının Yurt Dışında Bulunan Eşe Tebliğ edilmemesi – evlenme hakkının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin, başvurucunun boşanma kararının yurt dışında yaşayan eşine tebliğ edilmemesi sebebiyle evlenme hakkının ihlaline ilişkin 8 Eylül 2020 tarihli kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda başvurucu eşine boşanma davası açmış, yerel mahkeme kararıyla boşanmışlardır. Mahkeme, kararın ülkesinde bulunan davalıya tebliğ edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığına (Bakanlık) müzekkere yazmıştır. Başvurucu, farklı tarihlerde Mahkemeye birçok kez dilekçe sunmuş ve tebligat

Read more