İş Günleri Değişen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Bu yazımızda, işçinin çalışma günlerinde değişiklik yapılması durumunda kıdem tazminatı hakkı olup olmayacağına ilişkin bir Yargıtay kararından bahsedeceğiz. Öncelikle İş Kanununun 22. maddesine değinmekte fayda vardır. Bu maddede "…çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul…