Tag Archives: idare mahkemesi

Beraat Hükmünün İdare Mahkemesince Dikkate alınmaması – Masumiyet Karinesinin ihlali

Bu yazımızda, Anayasa Mahkemesinin 2 Temmuz 2020 tarihli bir ihlal kararına yer verilmiştir. Karar iki olaya ilişkindir. Birincisinde; öğretmen olan başvurucuya öğrencisine karşı işlediği iddia edilen tokat atma fiili nedeniyle disiplin cezası verilmiş ve başvurucu hakkında ceza soruşturması başlatılmıştır. Ceza Mahkemesi başvurucunun beraatına hükmetmiştir. Başvurucu, aleyhine uygulanan disiplin cezasına karşı iptal davası açmış, Bölge İdare Mahkemesi disiplin cezasının hukuka aykırı

Read more