Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşleri Düzenlenemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 18.11.2020 tarihinde basın yolu ile duyurduğu bir kararına yer verilmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez." şeklinde bir hüküm bulunmaktaydı. Bu hüküm, Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü incelemiş ve hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek iptal…