Tag Archives: iş hukuku

İhbar Süreleri – İhbar Tazminatı

İHBAR SÜRELERİ – İHBAR TAZMİNATI Bu yazımızda iş kanununda düzenlenmiş olan ihbar süreleri ve tazminatını açıklayacağız. İhbar tazminatı İş Kanununun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir: Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b)

Read more

Güvenlik Görevlisinin Çalıştığı Okulda Öğrenciyi İterek Düşürmesi – Haklı Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, bir özel okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı işçi, işyerinde bir öğrenciyi kapüşonundan tutup yere düşürmüştür. Bunun sonucunda işveren tarafından davacı işçinin iş sözleşmesi hakkı nedenle feshedilmiş, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. Davacının açmış olduğu davada yerel mahkeme davacının iş sözleşmesinin feshedilmesinin haksız olduğunu

Read more

Bölüm Farkı ve Nöbet Ücretlerinin Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretlerinden Mahsup Edilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçi fazla mesai ve hafta tatili ücreti talep etmiş, yerel mahkemece bu talebe ilişkin miktarlar hesaplatılmış ancak işçiye bölüm farkı ve nöbet ücreti ödendiği için bu ücretlerin mahsup edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay ise işçinin ücret bordrosunda bulunan nöbet ve bölüm farkı ücretlerinin, fazla mesai

Read more

SGK’ye Bildirilen Çıkış Kodu ile Davalı Şirketin Savunmasının Çelişmesi – Haksız Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Davacı işçinin, davalı şirkete dava açmış bir başka işçinin davasında tanıklık yapması istenmiştir. Bunun üzerine davalı, davacıya tanıklık yapmamasını söylemiştir. Davacı tarafından bu istek reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, davalı işveren yetkilisi tarafından yazılı bir fesih bildirimi olmadan, sözlü olarak işten çıkarılmıştır. Buna rağmen davacının işten çıkış kodu

Read more

UBGT ve Hafta Tatili Çalışmaları – Aylık Ücrete Dahil Edilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önemli Haziran 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Bilindiği üzere, uygulamada işverenler ile işçiler arasında iş sözleşmesinde fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve hafta tatili ücretinin aylık maktu ücrete dahil edileceğine ilişkin hükümler koyulmaktadır. Yargıtay’ca fazla mesai ücreti için böyle bir hükmün iş sözleşmesine konulacağı kabul edilmişse de, ulusal

Read more

Stajyer Öğrenciye “Aşkım”, “Sevgilim” Denmesi – Haklı Nedenle Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işverenin haklı nedenle feshine ilişkin önemli kararına yer verilmiştir. Karara konu olay, davacı işçinin işyerinde lise öğrencisi olan bir stajyere “aşkım”, “sevgilim” gibi hitaplar kullanması, stajyerin bu durumu öğretmenine söylemesi sonucunda konunun işverene aktarılması, işverenin İş Kanunu md. 25/II-c hükmünde bulunan “işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması” sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle

Read more