Evlilik Sebebiyle Fesih Hakkının Evlenme Tarihinden Önce Kullanılamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2016 tarihli oldukça önemli bir kararına yer verilmiştir. Bilindiği üzere İş Kanunu uyarınca kadın işçiler, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmelerini evlilik sebebiyle sonlandırırlarsa kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Karara konu olayda ise, davacı kadın işçi evlilik sebebiyle fesih hakkını, evlilik tarihi olan 09.10.2006 tarihinden on gün önce…

İşçiye Diğer İşçilere Yapılan Zammın Yapılmaması – Haklı Fesih Nedeni Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2016 tarihli, ayrımcılık tazminatına ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçi her yıl diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine zam yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir. Yerel mahkeme işçiyi haklı bularak, davacının iddiasının aksinin davalı işverence ispatlanamadığını belirterek davacı işçiye kıdem tazminatı ve…

4D ile Kadroya Geçen İşçiler – Ücret

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 4d'li kadroya geçen işçilere ilişkin emsal bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmeleri için sözleşmelerinden bunun belirlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede açıkça belirlenmemişse, 4d'li işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmesi şu an için mümkün değildir. Kararın tam metni aşağıdadır: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/5663Karar: 2020/14046Tarih: 28.10.2020 4D İŞÇİ…

Kıdem Tazminatından Sadece Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.11.2018 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 22.02.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına Bağlı hastanede, davalı alt işveren şirket bünyesinde 10.10.2014 tarihinde emeklilik gerekçesi ile iş sözleşmesini feshettiği tarihe kadar aralıksız olarak asgari ücretle çalıştığını, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak…

Başka Bir İşçinin Davasında Tanıklık Yapan İşçi – Haksız Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin işçinin başka bir işçi için tanıklık yapması sonucu haksız olarak işten çıkarılmasına ilişkin 7 Ekim 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi, işveren ile bir davası olan başka bir işçinin davasında tanıklık yapmıştır. Öncesinde davalı işverence davacı işçi tanıklıktan çekilmesi konusunda baskı görmüştür. Buna…